Amenzi de 200.000 de euro aplicate service-urilor auto de catre Inspecția Muncii

Campania națională pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, precum și în privința de securității şi sănătății în muncă de către angajatorii din domeniile întreținerii și reparării autovehiculelor s-a finalizat cu 1.288 de controale, în urma cărora au fost dispuse 667 sancțiuni contravenționale, din care 138 de amenzi. Valoarea totală a amenzilor aplicate este de 938.600 de lei, din care 320.000 de lei pentru muncă nedeclarată. Au fost identificate 16 persoane care lucrau fără forme legale.

Obiectivele campaniei au fost eliminarea riscurilor la care ar putea fi expuși angajații și respectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă.

În domeniul securității și sănătății în muncă au fost aplicate 553 de secțiuni contravenționale din care amenzi în valoare totală de 523.500 de lei. Pentru neconformitățile constatate, inspectorii de muncă au dispus scoaterea din uz a 37 de echipamente de muncă, iar pentru un loc de muncă a fost dispusă sistarea activității până la remedierea deficiențelor constatate.

Cu ocazia controalelor desfășurate, au fost constatate 1.163 de deficiențe, pentru care inspectorii de muncă au dispus tot atâtea măsuri cu termene concrete de remediere și al căror mod de îndeplinire va fi monitorizat.

Cele mai frecvente neconformități constatate în domeniul relațiilor de munca au fost:
· Nerespectarea obligației privind încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă;
· Încălcarea, de către angajator, a obligației privind evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat;
· Nerespectarea prevederilor legale privind contractul de muncă cu timp parțial și programul de lucru inegal;
· Angajatorul nu a inclus în contractul individual de muncă toate elementele obligatorii a fi cuprinse, conform legii;
· Nerespectarea prevederilor privind dovada acordării drepturilor salariale;
· Nerespectarea dispozițiilor privind regulamentul intern: întocmire, dispoziții obligatorii, aducerea la cunoștința salariaților.

Cele mai frecvente neconformități constatate în domeniul securitatii si sanatatii in munca au fost:
· Instruire incompletă în domeniul securității şi sănătății în muncă;
· Nu se asigură toate condițiile necesare în vederea aplicării măsurilor de prim ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor;
· Improvizații la instalația electrică, prize electrice fixate necorespunzător în perete, tablouri electrice deschise și lipsa buletinului de verificare a împământării;
· Instrucțiunile proprii neadaptate la particularitățile activităților și ale locului de muncă, neafișarea instrucțiunilor pe echipamentele de muncă;
· Lipsa fișelor cu date de securitate pentru substanțe chimice;
· Neasigurarea controlului medical periodic;
· Instruire insuficientă și neadecvată privind activitățile desfășurate în service-uri;
· Neasigurarea echipamentelor individuale de protecție sau echipamente de muncă necorespunzătoare etc.

”Din analiza situațiilor anterioare, raportate din teren de inspectoratele teritoriale de muncă, acest sector de activitate, întreținerea și repararea autovehiculelor, alături de construcții, fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase, comerț cu ridicata şi cu amănuntul, pază, prestări de servicii, se numără printre domeniile de activitate care prezintă o fluctuație mare a personalului și, implicit, o incidența mai mare a muncii nedeclarate sau subdeclarate. Rezultatele acestei campanii sunt îmbucurătoare, întrucât am constatat o diminuare considerabilă a cazurilor de muncă nedeclarată, ceea ce ne îndreptățește să credem că tot mai mulți angajatori, cât și angajați conștientizează riscurile care derivă din utilizarea sau practicarea muncii nedeclarate. Un alt aspect pe care l-am avut în vedere se referă la faptul că lucrătorii din acest sector de activitate sunt expuși la o serie de riscuri de accidentare la locul de muncă. Printre cele mai importante riscuri se numără cele de: intoxicare, electrocutare și solicitare fizică excesivă. În urma controalelor în teren au fost descoperite spații cu ventilație insuficientă, improvizații electrice sau de altă natură la echipamentele de muncă, perioade lungi în care angajații stau în picioare, utilizarea recipientelor sub presiune, manevrarea necorespunzătoare a substanțelor chimice dar și manevrarea necorespunzătoare a autovehiculelor în incinta spălătoriilor. Din controalele desfășurate în campaniile anterioare la unitățile din acest domeniu de activitate, s-a constatat că nu toți angajatorii respectă prevederile legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă”, a declarat Mihai Nicolae Ucă, inspector general de stat adjunct în domeniul securității și sănătății în muncă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *