Vrancea | Prioritatea locuințelor ANL, discutată în Consiliul Local

Membrii Consiliului Local Focșani vor discuta, în ședința ordinară din această săptămână, lista de priorități din 2022 pentru locuințele ANL. Lista propusă de Comisia Social constituită la nivelul Consiliului Local cuprinde 345 de persoane din care cel mai vechi dosar a fost depus în urmă cu 13 ani. Potrivit referatului de specialitate, membrii Comisiei Sociale au analizat 504 dosare din care 376 au fost depuse în anii precedenți, respectiv 2001-2021, care au fost reanalizate cu completările prezentate până la data de 19 aprilie. Dintre acestea au fost admise 345 dosare, care au fost actualizate și completate de titulari cu actele necesare. Celelalte 159 dosare au fost respinse pentru că nu au fost actualizate sau pentru că nu au îndeplinit criteriile legale. Cel mai mare punctaj pentru anul 2022 este de 66 puncte iar cel mai mic este de 25 puncte. 

„Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea Listei de priorități privind repartizarea locuințellor pentru tineri destinate închirierii va fi dată publicității prin afișare la sediul Primăriei într-un loc accesbil publicului, respectiv la avizierul instituției. Contestații cu privire la lista de priorități se vor adresa Primarului Municipiului Focșani în termen de 7 zile de la afișarea listei. Primarul va asigura soluționarea contestațiilor în termen de 15 zile de la primire în condițiile legii. Lista de priorități se va menține neschimbată până la aprobarea unei noi liste anul următor”, se arată în referatul atașat proiectului de hotărâre.

Intră în legătură cu echipa TeleM Iași!