Vrancea | Primăria Vulturu extinde rețeaua de canalizare

EA6AEEE8-4F9B-48E3-90D4-D9D561D0B7CE

Primăria Vulturu a scos la licitație un proiect de investiții care vizează continuarea lucrărilor la sistemul de canalizare. Este vorba de achiziția de servicii de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări a Lotului nr.4: stradă Vadului și stradă Putnei, sat Vulturu, comuna Vulturu, aferent obiectivului de investiții: ,,Înființare sistem de canalizare în satele: Vulturu, Boțârlău și Vadu- Roșca, comună Vulturu, județul Vrancea- etapa I“.

Achiziția are ca obiect selectarea unui ofertant care va elabora proiectul tehnic și toate fazele de proiectare aferente, va asigura asistența tehnică de specialitate a proiectantului pe toată durata de execuție a lucrărilor și va executa sistemul de canalizare pe o lungime de 1.715 metri liniari în localitatea Vulturu, comuna Vulturu, strada Putnei și strada Vadului.

„În prezent, în localitatea Vulturu, nu există un sistem centralizat de preluare a apei menajere. Necesitatea și oportunitatea investiței sunt evidente, influențând în mod pozitiv nivelul de trai al locuitorilor, având efecte benefice și asupra mediului înconjurător. În urma analizei de nevoi rezultă necesitatea realizării sistemului de canalizare care să ofere locuitorilor condiții decente de trai similare cu cele din mediul urban“, se arată în caietul de sarcini al investiției.

Rețeaua de canalizare menajeră cuprinde conductele de canalizare menajeră ce urmăresc trama stradală și colectoarele care conduc apele menajere către stațiile de pompare. Pe traseul canalizării sunt prevăzute cămine de vizitare. Valoarea totală estimată este 854 de mii lei.

Autoritățile din Vulturu au derulat deja o etapă a acestui proiect, respectiv „Înființare sistem de canalizare în satele Vulturu, Hîngulești și Maluri“.Valoarea lucrărilor a fost de peste 12 milioane de lei.

În cadrul acestui proiect a fost realizată o rețea de colectare ape uzate realizată pe o lungime totală de 16.437.69 ml (Vulturu: 6948.5 ml, Hângulești: 5977 ml și Maluri: 3512.19 ml). Au fost amplasate 370 cămine de vizitare (Vulturu: 164 buc, Hângulești: 123 buc, și Maluri: 83 buc), dar și 34 cămine de spălare (Vulturu: 18 buc, Hângulești: 10 buc, și Maluri: 6 buc). Totodată, au fost amplasate 908 cămine de racord (Vulturu: 330 buc, Hângulești: 378 buc, și Maluri: 200 buc), dar și 7 stații de pompare ape uzate (Vulturu: 3 buc, Hângulești: 1 buc, și Maluri: 3 buc).