Vrancea / 35 infractiuni comise de elevi in primele 9 luni ale anului

liceeni

În primele 9 luni ale anului 2018 au fost înregistrate 35 de infracţiuni în care au fost implicaţi elevi, 29 fiind comise în incinta unităţilor de învăţământ (5 în şcoli generale/gimnaziale, 19 în colegii/licee și 1 în incinta altor instituții de învățământ) iar 6 în zona adiacentă acestora.

29 dintre faptele înregistrate s-au comis  în mediul urban şi 6  în mediul rural, pe genuri având următoarea distribuţie: lovire – 18, furt – 10, abuz în serviciu – 1, neglijență în serviciu – 2, amenințare – 1, viol – 1, agresiune sexuală – 1, distrugere – 1.

După localitatea de comitere a faptelor, situația se prezintă astfel:

  • mun. Focşani – 4 infracţiuni de furt, 6 – lovire, 1-amenințare, 1- viol și 1- distrugere;
  • mun. Adjud – 6 infracțiuni de lovire;
  • oraș Panciu – 5 infracțiuni de furt și 2 de lovire sau alte violențe;
  • oraș Odobești – 1 infracțiune de lovire, 1 de furt și 1 de agresiune sexuală;
  • com. Dumitrești – 2 infracțiuni de lovire și 1 de abuz în serviciu;
  • com. Corbița – 1  infracţiune de neglijență în serviciu;
  • com. Pufești – 1 infracțiune de neglijență în serviciu și 1 de lovire.

Cu prilejul activităţilor preventive organizate în zona unităţilor de învăţământ şi a verificărilor efectuate la unităţile de alimentaţie publică amplasate în imediata vecinătate a unităţilor şcolare, care intră sub incidenţa H.G. nr. 128/1994,  au fost aplicate 3 sancţiuni la Legea 61/1991 şi s-a intervenit la 4 apeluri prin S.N.U.A.U. 112. De asemenea, au fost executate 23 de acțiuni pe linia combaterii absenteismului școlar, ocazie cu care au fost depistați 156 de elevi absentând de la cursuri, fiind întocmite informări către unitățile de învățământ de unde proveneau aceștia și către Inspectoratul Școlar Județean Vrancea.

Pe parcursul celor 9 luni ale anului 2018, în perioada desfăşurării cursurilor, examenelor de evaluare națională sau bacalaureat, precum și a olimpiadelor, lucrătorii de poliţie au monitorizat accesul  în unităţile de învăţământ, la intrarea/ieşirea elevilor, fiind efectuate patrulări în zona adiacentă acestora. Totodată, atât în colaborare cu reprezentanții instituțiilor partenere,  cât și individual, au fost desfăşurate activităţi preventive cu cadrele didactice, elevi şi părinţi, atât în timpul orelor de curs, cât și în perioada vacanței de vară, în zonele frecventate de elevi, în scopul prevenirii şi combaterii delincvenţei juvenile și pentru realizarea măsurilor dispuse în planurile prioritare aflate în derulare la nivelul Poliției Române.

De asemenea, sub coordonarea Instituției Prefectului Județului Vrancea, la începutul anului școlar 2018/2019, pentru verificarea modului în care sunt puse în aplicare prevederile Planului Teritorial Comun de Acțiune, echipe mixte de control, formate din reprezentanți ai I.S.J., I.P.J., I.S.U. și D.S.P., s-au deplasat la sediile mai multor unități de învățământ din județ, fără a fi identificate deficiențe care să afecteze desfășurarea în bune condiții a procesului educațional în unitățile de învățământ verificate.

În cursul acestei perioade au fost organizate și s-au desfășurat 7 ședințe/întâlniri cu reprezentanții instituțiilor semnatare a P.T.C.A., ocazie cu care au fost analizate atât incidentele înregistrate în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Vrancea, cât și cauzele generatoare sau care au favorizat producerea acestora.

Astfel, s-a constatat că din totalul de 472 unități de învățământ preuniversitar existente la începutul acestui an școlar, 237 nu dispun nici de pază umană și nici de sisteme tehnice de supraveghere video. De asemenea, 6 unități de învățământ nu au gard împrejmuitor, 4 unități sunt amplasate într-o zonă periferică/izolată, iar 2 sunt amplasate într-o zonă iluminată necorespunzător.