Virgil Popescu: „Am lansat în dezbatere publică schema de ajutor de stat privind investițiile energetice, cu finanțare din Fondul pentru Modernizare”

virgil popescu

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat că a fost lansată în dezbatere publică schema de ajutor de stat aferente investiţiilor în modernizarea sistemului energetic, bugetul alocat fiind de 200 de milioane de euro din Fondul pentru Modernizare.

„Am lansat în dezbatere publică: Schema de ajutor de stat cu Ghidul specific și anexe aferent investiţiilor în infrastructura energetică, în cadrul programului-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficiență și modernizarea rețelelor de termoficare – Sprijin pentru modernizarea și realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficiență și pentru modernizarea rețelelor de termoficare.

Schema de ajutor de stat privind sprijinirea modernizării/reabilitării rețelei inteligente de termoficare din Fondul pentru Modernizare care se adresează unităților administrativ-teritoriale și operatoriilor de transport și distribuție a energiei termice definiți conform legislaţiei naţionale în vigoare, care propun investiții în distribuția energiei termice de la nivelul sistemelor centralizate de termoficare, în vederea creșterii confortului termic al consumatorilor, simultan cu scăderea costurilor aferente producerii și consumului de energie și luând în considerare evoluțiile în domeniul eficienței energetice la nivelul centrelor urbane”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Prezenta schemă se aplică pentru proiectele care vizează: modernizarea/reabilitarea reţelei termice inteligente; creşterea securităţii furnizării energiei termice prin reducerea numărului de întreruperi; crearea infrastructurii necesare pentru dezvoltarea unor activităţi economice noi, precum şi dezvoltarea infrastructurii energetice termice naţionale la standarde europene aplicabile în domeniu; creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice, prin optimizarea reţelelor de distribuţie/transport a/al agentului termic, precum şi prin implementarea unui sistem de conducte dotate cu sistem de detectare, semnalizare şi localizare a pierderilor.

De asemenea, sunt eligibile proiecte pentru utilizarea raţională a resurselor energetice termice prin reducerea pierderilor, minimizarea impactului negativ asupra mediului, reducerea costurilor de mentenanţă ale reţelelor de distribuţie a energiei termice şi digitalizarea reţelelor de distribuţie energie termică prin colectarea şi întreţinerea tuturor datelor necesare modelarii tehnice şi georeferenţiale ale elementelor de reţea. Aceasta contribuie fundamental la implementarea conceptului de reţea inteligentă de distribuţie energie termică, creşterea capacităţii de integrare a unor noi forme de producţie/consum şi facilitarea unor noi modele de afaceri şi structuri de piaţă, a transmis ministrul Energiei.

Prezenta schemă intră în vigoare la data aprobării și se aplică până la data de 31.12.2030.

Bugetul total alocat al schemei este echivalentul în lei al sumei de 200.000.000 euro şi reprezintă sume nerambursabile din Fondul pentru modernizare.