Victorel Lupu: Investitii de sute de milioane euro in judetul Iasi

victorel lupu

Senatorul ieşean Victorel Lupu a prezentat transformările prin care a trecut România, în ultimii 2 ani, din punct de vedere economic.

„Astăzi aș vrea să mă refer la două dintre cele mai importante componente: calitatea vieții și investițiile în dezvoltare realizate la nivel local. În primul rând, câteva repere macro. În ultimii doi ani și jumătate, puterea de cumpărare medie a salariaților din țară a crescut cu 20,3%, în timp ce în cazul pensionarilor puterea medie de cumpărare este cu 18,6% mai mare. Alți indicatori deosebit de relevanți sunt produsul intern brut care a crescut cu 25%. Concomitent, veniturile colectate la buget s-au majorat cu 32%. La fel de important este nivelul investițiilor realizate peste tot în țară. Ca studiu de caz, am luat județul Iași, județ pe care-l reprezint în calitate de senator. Astfel, grație celor două mari surse de finanțare, fondurile guvernamentale și cele europene nerambursabile, la nivelul județului sunt finalizate, în curs de implementare sau contractate lucrări de ordinul sutelor de milioane de euro.” a declarat Victorel Lupu.

Valoarea totală a investițiilor cu fonduri guvernamentale destinate Iașului se ridică la peste 1,8 miliarde de lei, adică echivalentul a aproape 390 milioane de euro. Această sumă se constituie din investițiile realizate deja (319 milioane de lei), cele aflate în derulare (968 milioane de lei), cele contractate (430 milioane de lei) și cele implementate prin Compania Națională de Investiții (CNI) – 113 milioane de lei.

„Așadar, vorbim despre investiții prin Programul Național de Dezvoltare Locală I și II, dar și despre obiective ale CNI, toate în valoare de peste 1,8 miliarde de lei pentru cele 98 de unități administrativ teritoriale: două municipii, trei orașe și 93 de comune.

Realizarea sistemelor de alimentare și distribuție a apei potabile, a canalizărilor, modernizarea drumurilor comunale, a podurilor și podețelor, reabilitarea dispensarelor, refacerea sau construirea de la zero a unităților de învățământ – creșe, grădinițe și școli – au fost asumate prin cele două programe de dezvoltare locală și chiar se întâmplă. Sunt fapte reale și nu simple lozinci.

Un aport important pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare îl reprezintă și fondurile europene nerabursabile. În 2017, gradul de absorbție a fost de 11% la nivel național. La sfârșitul lunii martie a anului curent, rata absorbției fondurilor europene în România era de 28%, adică aproape aceeași cu media din Uniunea Europeană. Guvernul și-a propus accelerarea ritmului de cheltuire a fondurilor europene pentru a ajunge la o rată de absorbție de 72% până la 31 decembrie 2020 și 100% până la 31 decembrie 2023. 

În acest caz, al fondurilor europene nerambursabile, valoarea investițiilor contractate în județul Iași este de aproape 1,5 miliarde de lei, adică echivalentul a aproximativ 316 milioane de euro. 

Prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) s-au semnat contracte pentru finalizarea sistemului integrat de management al deșeurilor la nivel județean sau, un alt exemplu, pentru reabilitarea sistemului de termoficare în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă și pentru creșterea eficienței energetice. Prin Programul Operațional Regional (POR), mai multe clădiri de patrimoniu din județ vor fi reabilitate: Palatul Braunstein, Baia Turcească, Muzeul Sfântul Ierarh Dosoftei Mitropolitul, Muzeul Vasile Pogor, Casa Gane, Mănăstirile Frumoasa și Bârnova. Axa rutieră strategică Iași – Suceava, reabilitarea și modernizarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria, creșterea eficienței energetice la spitalele CFR și la cel de Recuperare sunt alte proiecte în diferite stadii de implementare. Alte investiții de ordinul milioanelor de euro au în vedere Capitalul Uman, Competitivitatea, dar și Capacitatea Administrativă.

Ca o concluzie, cumulat, fonduri guvernamentale prin programele enunțate anterior și finanțările europene nerambursabile însumează, pentru județul Iași, peste 3,3 miliarde de lei, adică echivalentul a peste 700 milioane de euro. Toate acestea sunt fapte concrete care vor contribui la îmbunătățirea calității vieții oamenilor și la creșterea bunăstării.” a mai punctat Victorel Lupu.