Versiunea finală a Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027, aprobată de Comitetul Comun de Programare

marea neagra

Reprezentanții statelor participante în Programul Interreg NEXT Bazinul Mării Negre (Armenia, Bulgaria, Georgia, Grecia, Rep. Moldova, România, Turcia și Ucraina) și ai Comisiei Europene au agreat versiunea finală a Programului, aferent perioadei de programare 2021-2027, în cadrul întâlnirii Comitetului Comun de Programare, organizată în format virtual în data de 10 mai 2022.

Versiunea finală a Programului reflectă decizia Uniunii Europene de a exclude Federația Rusă din programele de cooperare teritorială europeană, ca urmare a agresiunii militare în Ucraina, și a fost elaborată pe baza concluziilor consultării publice derulate cu actorii interesați din statele participante în perioada decembrie 2021 – ianuarie 2022 și a recomandărilor primite din partea Comisiei Europene în cadrul consultărilor informale.

De asemenea, în cadrul reuniunii a fost discutată și aprobată versiunea finală a metodologiei pentru stabilirea indicatorilor la nivel de Program, dezvoltată ca urmare a recomandărilor primite din partea Comisiei Europene în cadrul consultărilor informale.

În perioada imediat următoare, vor fi definitivate unele aspecte referitoare la aria eligibilă a Programului în contextul internaţional actual.

În acelaşi timp, a fost agreată transmiterea oficială a documentelor către Comisia Europeană (după parcurgerea etapelor de aprobare la nivelul Guvernelor și instituțiilor responsabile din statele participante), precum şi mandatarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, să opereze eventuale modificări ale documentelor în cadrul consultărilor oficiale și negocierilor cu Comisia Europeană.