Utilizatorii din localitățile Pietrărie și Păun vor primi apă potabilă doar în anumite intervale de timp, anunță ApaVital

apavital

Din cauza creșterii consumului de apă, resursele din rezervoarele de înmagazinare ApaVital se epuizează cu rapiditate, fiind necesară refacerea periodică a acestora.

În aceste condiții, pe perioada zilelor caniculare, în vederea refacerii rezervelor de apă potabilă a rezervoarelor Pietrărie 1, Pietrărie 2 și Păun, ApaVital se află în neplăcuta situație de a furniza apă potabilă după program, zilnic, în intervalele orare estimate 06.00 – 10.00 și 18.00 – 22.00, către utilizatorii din localitățile Pietrărie și Păun din comuna Bârnova.

ApaVital reamintește utilizatorilor din zonele afectate că folosirea apei în alte scopuri decât cel menajer duce la o creștere a consumurilor peste capacitatea maximă instalată a sistemelor de alimentare cu apă, ceea ce determină dificultăți în asigurarea unui nivel minim de apă în rezervoare, care să permită funcţionarea capacităţilor de pompare în regim normal.

În vederea evitării eventualelor efecte negative cauzate de lipsa apei, ApaVital Iaşi recomandă utilizatorilor afectaţi să-şi creeze rezerve de apă potabilă pentru perioada de întrerupere.