USV Iași a finalizat cu succes admiterea de vară 2022

USV

Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV) a finalizat cu
succes admiterea de vară 2022, la studiile de licență. În perioada dedicată înscrierilor, la USV Iași
și-au depus dosarele, atât on-line cât și la sediul facultăților, 1446 de candidați pe cele 757 locuri cu
finanțare de la buget.

Cea mai mare concurența a fost înregistrată la Facultatea de Medicină Veterinară unde au
fost 3,77 candidați pe un loc. La mare căutare au fost și specializările din cadrul ingineriei
produselor alimentare, agronomiei, managementului și dezvoltării rurale, de la Facultatea de
Agricultură, unde a fost înregistrată și o medie de admitere de nota zece. În top urmează
Facultatea de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare și Facultatea de Horticultură unde
au fost aproape doi candidați pe un loc.

Până joi, 28 iulie 2022, sunt programate înmatricularea și semnarea contractelor de studii de
către tinerii care au fost declarați admiși.

„Candidaţii declaraţi admişi vor încheia contractul de şcolarizare, în perioada 23-28 iulie
2022, programul orar zilnic pentru înmatriculare fiind 08 – 16, cu excepţia zilei de 28 iulie când
programul va fi 08 – 14. Candidaţii care s-au înscris online, la încheierea contractului de
şcolarizare, au obligaţia de a prezenta dosarul cu acte în original/copie, în funcţie de susţinerea
financiară şi locul ocupat, de la buget sau cu taxă. Repartizarea candidaţilor admişi pe specializări
în cadrul aceluiaşi domeniu se face pe baza opţiunii fiecăruia, în limita numărului de locuri şi a
formaţiilor de studiu aprobate de Senat. Mai trebuie precizat că neprezentarea dosarului cu actele
în original în termenul de mai sus atrage după sine pierderea dreptului de şcolarizare pe locurile
subvenţionate de la bugetul de stat”, a punctat prof. univ. dr. Costel Samuil, prorector cu activitatea
didactică.

Conform metodologiei de admitere, între 5 și 8 septembrie 2022, va fi organizată o sesiune
de înscriere pentru locurile ce vor rămâne neocupate în urma perioadei de înmatriculare din această
lună.