USV Iași a finalizat cu succes admiterea de toamnă

USV

Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași a finalizat cu succes admiterea de toamnă 2022, la studiile de licență și masterat. În zilele dedicate înscrierilor și-au depus dosarele, atât on-line cât și la sediul facultăților, la studiile de licenţă, aproape 200 de candidați, iar la master au fost 70 de înscrieri.

Cea mai mare concurența a fost înregistrată la Facultatea de Medicină Veterinară, unde au fost 4,5 candidați pe un loc, la mare căutare fiind specializările din cadrul ingineriei produselor alimentare, agronomiei, managementului și dezvoltării rurale. În top urmează Facultatea de Agricultură, cu doi candidați pe loc, Facultatea de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare cu 1,75 candidați pe loc, iar la Facultatea de Horticultură au fost aproape 1,5 candidați pe un loc.

De astăzi sunt programate înmatricularea și semnarea contractelor de studii, proceduri ce vor avea loc până pe data de 12 septembrie. Programul orar zilnic pentru înmatriculare este 08:00 – 16:00, cu excepţia zilei de 12 septembrie când programul este 08:00 – 12:00.

Conform metodologiei dedicate admiterii, la încheierea contractului de şcolarizare, candidaţii au obligaţia de a prezenta dosarul cu acte în original/copie, în funcţie de susţinerea financiară şi locul ocupat, de la buget sau cu taxă.