Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi pregătește specialiști în domeniile momentului!

foto_USAMV

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi este o instituție specializată în învăţământul superior agronomic şi medical veterinar, cu anvergură la nivel naţional şi internațional, având ca misiune formarea de ingineri pentru agricultură, horticultură, protecția mediului, zootehnie, industria alimentară, alimentație publică și turism, precum și doctori medici veterinari.

Oferta academică se defineşte prin facultăţi acreditate, domenii de studiu cu impact profesional, calitate în educaţie, performanţă în cercetarea ştiinţifică, mobilităţi europene, facilităţi şi condiţii de studiu moderne, cariere de succes.

Cele patru facultăţi ale Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi (USAMV) – Agricultură, Horticultură, Zootehnie şi Medicină Veterinară, pregătesc specialişti care sunt la mare căutare în piaţa muncii. Domeniul momentului care aduce cele mai mari câştiguri poate fi agricultura, dacă este luat în calcul faptul că este domeniul care asigură alimentaţia populaţie.

De ce să alegi USAMV Iași?

Condiţiile de studiu sunt la nivel european, iar calitatea învăţământului a fost apreciată de către ARACIS prin calificativul maxim. Peste 30% din studenţi primesc burse de studiu, de merit, de performanţă şi sociale. A fi student la USAMV Iaşi înseamnă şi multiple posibilităţi de pregătire în afara ţării, mobilităţi Erasmus plus stagii de practică în țară și în străinătate, în urma cărora pot fi obţinute şi sume importante de bani.

Calitatea pregătirii şi diversitatea posibilităţilor de angajare fac posibilă inserţia rapidă a absolvenţilor pe piaţa muncii, atât în ferme agricole, horticole, piscicole sau de creşterea animalelor, cât şi în firme de prelucrarea a produselor alimentare, în instituţii descentralizate ale statului pentru agricultură, birouri de consultanţă, firme și unități de turism, firme pentru întocmirea proiectelor de accesare a fondurilor europene, în cele de distribuţie a inputurilor pentru sectorul agricol şi agroalimentar şi în circumscripţii sanitar-veterinare.

În prezent, cadrele didactice şi cei aproximativ 5000 de studenţi beneficiază de condiţii excelente pentru pregătirea teoretică şi practică, de săli de curs, câmpuri experimentale, baze de practică proprii, laboratoare dotate cu aparatură de specialitate de ultimă generaţie, clinici veterinare, de o bibliotecă dotată cu toate facilităţile pentru informare şi Centrul de vizualizare avansată – 3D.

Facultatea de Agricultură, cu o experiență de peste 100 de ani, are șapte programe de studiu la licență: Agricultură, Monadologie, Exploatarea mașinilor şi instalațiilor pentru agricultură şi industria alimentară, Inginerie economică în agricultură, Tehnologia prelucrării produselor agricole, Protecția consumatorului şi a mediului, Biologie.

„Munca pământului” sau agricultura este o ocupație foarte veche, care a evoluat de-a lungul timpului pentru ca în prezent să îmbrace forme diverse, specializându-se tot mai mult şi profitând de avansul tehnologic.

Facultatea dispune de spaţii de învăţământ, cercetare, centre de practică şi instruire a studenţilor. Spaţiile de învăţământ (reprezentate prin amfiteatre, laboratoare, săli de seminar, hale de maşini etc.) sunt dotate cu echipamente şi aparatură de laborator, informatică, multimedia şi acces la internet. Activitatea de instruire proprie se realizează în cadrul Staţiunii Didactice Ezăreni, a centrului de practică Plaiul Şarului, Făcăieni, la unităţi agricole, de industrie alimentară şi protecţia mediului de prestigiu din Regiunea de NE a României.

Facultatea de Horticultură are trei programe de studiu la licență: Horticultură, Peisagistică, Ingineria mediului și dispune de spaţii de învăţământ proprii, câmpuri didactice, laboratoare de cercetare acreditate, toate cu dotare performantă ce contribuie la realizarea unui învățământ de calitate. Misiunea de bază a Facultăţii de Horticultură o reprezintă formarea specialiştilor cu înaltă competenţă în horticultură, peisagistică şi ingineria mediului, capabili să gestioneze problemele tot mai complexe din pomicultură, viticultură, oenologie, legumicultură, floricultură, arhitecturapeisajului, tehnologia produselor horticole, ingineria mediului etc. Facultatea nu a apărut întâmplător în constelaţia facultăţilor de profil din România, înfiinţarea acesteia a reprezentat consecinţa firească a preocupărilor horticole de secole ale românilor din această parte de ţară.

Facultatea de Zootehnie are 4 programe de studiu: Zootehnie, Piscicultură şi acvacultură, Inginerie şi management în alimentația publică şi agroturism, Controlul şi expertiza produselor alimentare. Facultatea de Zootehnie, în cei peste 60 de ani de experienţă, a dat un număr de peste 4000 specialişti, din rândul cărora unii au ocupat şi/sau ocupă funcţii de miniştri, secretari de stat, parlamentari, reputaţi directori de ferme şi holdinguri, cadre didactice, directori de institute şi staţiuni de cercetare, cercetători, fermieri etc.

Facultatea de Medicină Veterinară: Medicină veterinară (în limba română şi în limba engleză), beneficiază de clinici medicale:Infecţioase, Obstetrică şi Chirurgie, săli de operaţie şi laboratoare, toate cu dotări de ultimă generaţie. Se efectuează consultaţii şi examene de laborator pentru diagnosticul şi tratamentul bolilor animalelor cu aparatură modernă achiziţionată din cercetare, în valoare de 6 milioane lei. Asistența medicală în clinici este asigurată de cadrele didactice ale Facultăţii, asistate de studenţi şi doctoranzi. Totodată, Facultatea de Medicină Veterinară oferă posibilitatea studiului în limba engleză. Pentru admiterea din această vară au fost scoase la concurs 50 de locuri pentru studierea medicinii veterinare în limba engleză atât pentru străini, cât şi pentru tineri din România.

Studiile de master pentru cei peste 800 de masteranzi sunt structurate pe 23 specializări distincte. Studiile universitare de doctorat sunt organizate şi se desfășoară în cadrul IOSUD în care funcționează două școli doctorale, unapentru domeniile Agronomie, Horticultură şi Zootehnie și una pentru domeniul Medicină Veterinară.

De asemenea, în cadrul Universităţii există un Centru de vizualizare avansată 3D, unic în ţară, care face posibilă simularea tridimensională a tuturor fenomenelor biologice conducând, astfel, la o mai bună percepţie a acestora de către studenți. Institutul de Cercetări pentru Agricultură şi Mediu (ICAM) este cel mai mare proiect din istoria de peste 100 de ani a USAMV Iaşi. Cu o valoare de apropximativ 42 milioane de lei, ICAM-ul dispune de cinci departamente de cercetare din care amintim fitotronul cu 11 camere de creștere în condiții controlate de umiditate, temperatură și lumină, unde se pot testa pe tot parcursul anului diverse soiuri sau hibrizi, simulându-se condiții diverse de creștere.

Cooperare internaţională

Internaţionalizarea reprezintă o prioritate, USAMV Iaşi fiind membru asociat AUF (Agence Universitaire de la Francophonie), membru EUA (European University Association), CASEE (Association for European Life Science Universities), membru EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary Education), membru RIFEFF (Réseau International Francophone des Etablissements de Formation de Formateurs), precum şi membru fondator al IAESTE România (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience). USAMV Iași are 67 acorduri bilaterale și 103 acorduri în cadrul Programului Erasmus+.

Biblioteca

Biblioteca USAMV Iaşi are un profil ştiinţific şi enciclopedic, istoria sa fiind strâns legată de cea a Universităţii. Recent extinsă şi modernizată, aceasta cuprinde trei săli de lectură cu 150 locuri disponibile pentru utilizatori şi o cameră Multimedia & Internet cu 36 de PC-uri, asigurând condiţii excelente de studiu şi cercetare.

Fondul total (cărţi, periodice, documente, cursuri, articole electronice) al Bibliotecii cuprinde 93.774 de volume. Baza de date online ANELIS poate fi accesată cu uşurinţă de pe site-ul web al Bibiotecii şi oferă cele mai recente informaţii din diferite domenii de cercetare ştiinţifică. Aceasta găzduieşte, de asemenea, o colecţie largă de cărţi de patrimoniu rare, datând din secolele 18 şi 19. Biblioteca dispune de o reţea de parteneri naţionali şi internaţionali pentru schimbul, trimiterea şi primirea unei varietăţi de publicaţii ştiinţifice. Find în curs de dezvoltare într-un context internaţional, Biblioteca USAMV Iaşi este unul din membrii fondatori ai Uniunii

Bibliotecilor Balcanice
(BLU) ale cărei obiective generale sunt de a ajuta bibliotecile din Balcani în: formarea unei reţele funcţionale, îmbunătăţirea accesului la colecţiile bibliotecilor şi furnizarea mai eficientă a serviciilor de informare.

Campusul

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi asigură cazare tuturor studenţilor aflaţi în primul an de studii, campusul studenţesc fiind la doar câţiva paşi de cele patru facultăţi. Instituţia de învăţământ superior are cinci cămine moderne dotate cu Internet, cablu TV, spaţii de gătit şi maşini de spălat. În incinta campusului sunt şi cabinete ce asigură asistenţa medicală.

Studenţii pot servi masa la Cantina-Restaurant a Universităţii, aflată în imediata apropiere a campusului şi renumită pentru produsele delicioase pe care le oferă. Cantina – Restaurant a USAMV a fost renovată şi modernizată, având o suprafaţă de aproximativ 800 metri pătraţi şi o capacitate de 350 locuri. Cantina – Restaurant are implementat şi certificat sistemul de calitate conform SR EN ISO 22000:2005 (HACCP), pentru alimentaţia publică, toate avizele sanitar-veterinare fiind la zi, ceea ce denotă o calitate la standarde internaţionale a preparatelor.

Complexul sportiv are o sală de sport polivalentă, o sală de fitness, două terenuri de fotbal cu gazon sintetic şi noctură, două terenuri de tenis de câmp cu iarbă sintetică şi saună. În campus, sunt organizate competiţii sportive, dar şi spectacole de diverse genuri.

În concluzie, tinerii care studiază la USAMV Iaşi au la dispoziţie un “mini-orăşel”, situat în cea mai liniștită și pitorească zonă a Iașului, Copoul. Te așteptăm să te cunoaștem! Mai multe detalii pe www.uaiasi.ro.