Universitatea Cuza va prelua de la Academia Romania filiala Iasi administrarea „Casei de creatie Bradet” din Galanesti

universitatea-cuza-iasi

Academia Română prin Filiala Iași deține în administrare imobilul situat în localitatea Gălănești, județul Suceava, compus din teren și construcție denumită ,,Casa de creație Brădet”. De la data preluării în administrare de către Filiala Iași a Academiei Române, imobilul a fost folosit pentru desfășurarea de activități șitiințifice și de creație – conferințe, ateliere de creație, inclusiv activități recreative și de cazare a participanților la aceste activități.

Deoarece pentru a putea fi utilizat în mod adecvat se impuneau a fi efectuate investiţii considerabile, imobilul necesitând lucrări ample de renovare, din lipsa resurselor financiare, acesta nu a putut fi modernizat și nu mai poate servi scopului pentru care a fost dat în administrare Filialei Iași a Academiei Române.

În prezent, din cauza stării de uzură și funcționalitate, a lipsei utilităților necesare pentru păstrarea funcțiunilor atribuite imobilul nu mai poate fi utilizat în mod corespunzător. De asemenea, asigurarea fondurilor necesare de către Filiala Iași a Academiei Române pentru funcţionarea imobilului din localitatea Gălănești, județul Suceava, nu este suficientă pentru atingerea scopului și destinației acestuia.

În momentul de față, imobilul nu se mai circumscrie cadrului organizațional al instituției, respectiv activităților de cercetare, de formare culturală, întrucât Filiala Iași a Academiei Române nu dispune de
personal de cercetare în teritoriu, sediul filialei fiind în municipiul Iași, iar imobilul în cauză este situat în județul Suceava.

Tinând cont de interesul manifestat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi privind preluarea fără plată a acestui bun imobil, Filiala Iași a Academiei Române a transmis intenția sa privind transferul către universitate fiind considerat o oportunitate de extindere a bazei materiale în vederea creșterii calității activităților didactice și de cercetare a institutiei de invatamant.