Un consilier local din Oteleni, gasit incompatibil de ANI

oteleni

Ionela Ursache, in calitate de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Local din data de 28 mai 2017 privind aprobarea colaborării între Consiliul Local și Centrul Diecezan Caritas Iași, în vederea încheierii unui contract de furnizare a serviciilor social-medicale. De asemenea, ulterior adoptării Hotărârii, persoana evaluată a încheiat în data de 04 iulie 2017 un contract individual de muncă cu Centrul Diecezan Caritas Iași.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 din Legea nr. 161/2003, ale art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, precum și dispozițiile art. 75 din Legea nr. 393/2004.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.