UAT Miroslava va beneficia de o rețea de canalizare modernizată și extinsă. Vor fi reabilitate și UAT-urile Tomești și Comarna

DSC_6655 (1)

Azi, la sediul APAVITAL S.A., s-au semnat contractele de lucrări IS‑CL-02 – Extinderea sistemului de apă și canalizare în Zona Metropolitană a municipiului Iași – zona Sud – Lot 2și IS‑CL-02 – Extinderea sistemului de apă și canalizare în Zona Metropolitană a municipiului Iași – zona Sud – Lot 3 din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată dinjudețul Iași, în perioada 2014 -2020”, derulat de APAVITAL S.A. în calitate de Beneficiar.

Pentru Lotul 2,Antreprenorul care va executa lucrările este CASREP S.R.L. din Iași. Acesta va lucra cu S.C. UT4FB CONTROL S.R.L., S.C. REKAINSTAL SHOP S.R.L.şiS.C. FORAJ DACIA MBM S.R.L., ca subcontractori.În urma finalizării lucrărilor de construcție, populația din localitățile Miroslava, Balciu, Valea Adâncă, Horpaz, care fac parte din UAT Miroslava, va beneficia de o rețea de canalizare modernizată și extinsă pentru a răspunde corespunzător nevoilor acestor comunități.Valoareacontractului este de28.430.517,58 lei fără TVA și are o durată de execuție de 20 de luni de la ordinul de începere a lucrărilor, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor/perioada de garanție care este de 60 luni de la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Pentru Lotul 3, Antreprenorul care va executa lucrările este asocierea formată din DAROCONSTRUCT S.R.L. (lider de asociere) și GEPROCON S.A. (partener), având ca sub-contractori firmele GENERAL TEHNIC S.R.L., REVIVO S.R.L., VIRTUAL BUSINESS S.R.L.şi IOVIDIA COM S.R.L.. Lucrările constau în extindereareţelei de canalizare în localităţile Chicerea şi Goruni (UAT Tomeşti), construirea conductei de aducțiune apă potabilă Iași-Dancu-Holboca-Țuțora-Chiperești-Osoi. De asemenea, în localitatea Osoi (UAT Comana), se va înfiinţa o gospodărie de apă si se vor construi reţele noi de alimentare cu apă şi de canalizare. Valoarea contractului este de 64.409.048,30 lei fără TVA şi are o durată de execuție de 25 de luni de la ordinul de începere a lucrărilor, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor/perioada de garanție care este de 60 luni de la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Iași, în perioada 2014 -2020” are o valoare de 427.914.258 EUR (fără TVA) şi este finanțat 94% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% din Fondul de Coeziune, 13% bugetul de stat și 2% bugetul local. Cofinanțarea de 6% este asigurată prin credit BERD de către APAVITAL S.A.

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare.