UAIC, partener în cadrul unui proiect de conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în parteneriat cu Agenția Națională
pentru Arii Naturale Protejate anunță aprobarea proiectului cu titlul „Implementarea de măsuri active de conservare pe teritoriul sitului Natura Dunele marine de la Agigea și a ariei naturale protejate de interes național Dunele Marine de la Agigea. Proiectul este cofinanțat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Apel: POIM/710/4/1/Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate.
Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea și menținerea într-o stare de conservare
favorabil a două habitate prioritare pentru conservare, precum și a unui habitat și a două specii ce necesită desemnarea de arii speciale de conservare și a două specii ce necesită o protecție strictă, prezente în aria naturală protejată Dunele Marine de la Agigea.

Valoarea totală a proiectului este de 6,455,518.37 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 6,282,517.58 lei, și va fi implementat până la 31 decembrie 2023.

Intră în legătură cu echipa TeleM Iași!