UAIC Iaşi, soluţii împotriva abandonului universitar

foto_studenti

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a introdus, începând cu acest an universitar activitatea de tutoriat pentru studenți. Practic, fiecare grupă de studenți, de la toate facultățile Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, ar trebui să beneficieze de un profesor tutore, cu care studenții sa se întâlneasca de 10 ori pe an universitar pentru sprijin și asistență.

În prezent, profesorii tutori sunt remunerați în regim de plata cu ora pentru activitatea de tutoriat, însă există perspectiva includerii acestei activități în norma de bază, începând cu anul universitar următor.

Cu fonduri de la Banca Mondială, a fost înființat si Centrul de Învățare al UAIC, prin care s-a creat un spațiu dedicat asigurării unor condiții optime de studiu individual şi asistat, cu precădere pentru studenții aflați în risc de abandon sau de nepromovare. Astfel,  UAIC a înregistrat în anul 2018, cu 271 mai mulți absolvenți decât în anul anterior.