Trei oferte pentru proiectarea și execuția Drumului National 28B, Târgu Frumos – Botoșani

targu frumos

Astăzi a avut loc depunerea ofertelor pentru procedura de atribuire a contractului de „Proiectare si executie Drum National 28B Targu Frumos – Botosani;.

În cadrul acestei proceduri ofertele au fost depuse de către următorii ofertanți:
1. Asocierea Aqua Parc SRL – Mavgo Holding SRL – Vahostav SK as – Trameco SA
2. Asocierea Autotehnorom SRL – Eky Route SRL – OPR Asfalt SRL – Obras Publicas y Regadios SA – Evalcons Tech SRL
3. Asocierea Danlin XXL S.R.L. – HYDROSTROY AD – VDH AD (VODSTROI 98 AD) – TPF Inginerie S.R.L. – Simpa Consult S.R.L. – Routte-Construct S.R.L.

Valoarea estimată a contractului este de 268.610.000 lei fără TVA. Durata contractului este de 29 luni, din care 5 luni perioada de proiectare și 24 luni perioada de execuție.

De asemenea, perioada de garanție a lucrărilor este de 5 ani și poate fi majorată de ofertanți până la un maxim de 8 ani.

Obiectul contractului îl reprezintă proiectarea și execuția lucrărilor pentru “Drum Național 28B Targu Frumos–Botosani în lungime de 71,512 km.

De la aceasta dată ofertele depuse intră în procesul de evaluare, Comisia de Evaluare urmând a analiza ofertele în conformitate cu prevederile Documentației de atribuire și cu legislatia în vigoare în domeniul achizițiilor publice.