Traseul actualizat al A8 prin jud. Iași: sensuri giratorii suspendate și noduri rutiere de tip trompetă

Autostrada Iașului (Moțca – Iași – Ungheni), parte din A8, a intrat la finalul anului trecut în procedura de avizare la Agenția pentru Protecția Mediului (APM), poate cel mai important pas înainte de aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Studiul de fezabilitate ar trebui predat în prima parte a acestui an.

APIX.ro a consultat documentația după ce aceasta ne-a fost pusă la dispoziție de APM și vă prezentăm, în premieră, informații actualizate despre unul dintre cele mai importante proiecte ale Iașului. Lungimea autostrăzii Iașului va fi de 93,3 km, iar traseul a fost împărțit în patru tronsoane: Moțca – Tg Frumos (31,5 km), Tg Frumos – Lețcani (28,6 km), Lețcani – Iași (17,7 km) și Iași – Ungheni (15,5 km).

Avantajul împărțirii în patru tronsoane este că și licitația de execuție va avea [probabil] patru loturi, astfel că se va putea lucra simultan la toate sectoarele, odată ce vor fi semnate contractele. Aceasta este și explicația pentru care termenul de execuție prevăzut pentru proiect este de 36 luni.

Suprafața totală a terenului ocupat pentru construirea autostrăzii este de circa 2.800 hectare. Alte aproape 400 hectare vor fi ocupate temporar pe perioada construcției (organizări de șantier).

Tronsonul 1: Moțca (DN2) – Târgu Frumos (DN28B)

Traseul autostrăzii începe din zona Moțca (DN2), iar primul tronson are o lungime de 31,5 km până în Tg Frumos. La doar 400 metri de la km 0, autostrada intersectează DN2, aici fiind proiectat un sens giratoriu suspendat. „Giratoriul denivelat amplasat la km 0+400 asigură legătura directă cu DN2, la Sud de localitatea Moțca, spre Săbăoani, constituind o alternativă de acces prin partea de Vest a municipiului Pașcani”, se arată în documentație.

După intersecția cu DN2, traseul urcă, terenul înconjurător având declivități de până la 36%, fiind astfel aleasă soluția în care linia roșie a autostrăzii urcă cu o declivitate de 5% zona de pădure Costişa Vasiloaia pentru a ajunge la cota cea mai înaltă în zona Dealului Priponului. Pentru această zonă s-a avut în vedere proiectarea unei benzi de circulație suplimentare pe zona de urcare a pantei, aceasta fiind necesară pentru vehicule lente Un alt nod rutier va fi amenajat la nord localitățile Rediu şi Vânători, astfel încât să fie făcută legătura cu DJ282, drum care conectează orașele Iași și Suceava..

Traseul continuă cu traversarea căii ferate (la km 11+500) și, ulterior, cu nod rutier de tip trompetă simplă care va asigura legătura cu drumul județean DJ208, precum în schița următoare:

Traseul merge mai departe către Est şi traversează râul Siret cu un pod având lungimea de 520 m şi se îndreaptă către localitatea Târgu Frumos. Autostrada traversează cu un pasaj peste linia CF 606 Pașcani – Podu Iloaiei, iar, după circa un kilometru, drumul national DN28A supratraverseaza autostrada peste structura cut&cover proiectată pe autostradă. „S-a luat în considerare devierea temporară a DN28A pe perioada execuției structurii şi repunerea acestui drum pe amplasamentul iniţial după finalizarea structurii”, se precizează în documentația depusă la APM.

Tronsonul 2: Târgu Frumos (DN28B) – Lețcani (DN28B)

Traseul continuă cu ocolirea pe la nord a Tg Frumos, iar la intersecția cu DN28B, de unde începe tronsonul 2, a fost proiectat un nod rutier care să facă legătura cu acest oraș.

După ce este ocolit orașul Târgu Frumos, autostrada se desfășoară până la Lețcani pe partea stânga a lui DN28, trecând printre localităţile Valea Oilor şi Bălţaţi, ocolind pe la Nord localitatea Sârca. Traversarea văii Bălțați se va face prin intermediul unui viaduct, traversând apoi Movila Hîrtopeanu.

„Drumul de legătură Lețcani – DN28 – VO28D (Uricani – Cicoarei, n.r.) va avea câte două benzi de circulație pentru fiecare sens, fluxurile de trafic fiind delimitate printr-un parapete median de tip New Jersey. Conexiunea drumului de legătură cu DN28 se va realiza prin intermediul unui nod de tipul trompetă simplă, iar legătura cu VO28D se face prin intermediul giraţiei existente pe VO28D la km 3+000 (intersecția de la Uricani, n.r.)”, se precizează în documentație.

Tronsonul 3: Lețcani (DN28) – DN24C (Iași)

După nodul rutier cu DN28, traseul continuă către nord de localitatea Lețcani, apoi se îndreaptă către localitatea Bogonos şi Tăuteşti, intersectează drumul județean DJ282 şi mai departe se deplasează către localitățile Rediu şi Vânători.

  • „Alegerea traseului pe această zonă s-a făcut ţinând cont de faptul că la nord de orașul Iași dezvoltarea localităţilor s-a făcut liniar, în lungul drumurilor judeţene şi comunale care fac conexiunea cu Municipiul Iași. Pentru această variantă, proiectantul a ales un traseu astfel încât viitoarea autostradă să nu interfereze cu zone în care s-au dezvoltat construcţii de locuinţe, fiind evitate astfel mai multe demolări de locuinţe. Totodată, s-a preferat ocolirea localităţilor, deoarece traversarea unei zone locuite ar avea un impact negativ asupra calității vieţii prin creşterea nivelului de zgomot şi noxe. Pentru minimizarea impactului pe care l-ar putea avea autostrada asupra ariilor naturale protejate au fost proiectate, în lungul traseului, o serie de viaducte sau structuri cut&cover, acest tip de lucrări vor contribui la reducerea gradului de perturbare a ariilor naturale protejate, fiind asigurate treceri de-o parte şi de alta a autostrăzii, de asemenea fiind prevăzute panouri fonoabsorbate pentru reducerea nivelului de zgomot cauzat de traficul vehiculelor de pe autostradă.” – fragment din memoriul depus la APM.

Un alt nod rutier va fi amenajat la nord localitățile Rediu şi Vânători, astfel încât să fie făcută legătura cu DJ282, drum care conectează orașele Iași și Suceava.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *