Timp de o săptămână, Iașul va deveni Capitala Geodeziei din România

Afis

În perioada 15-19 noiembrie 2022, Municipiul Iași va găzdui cel mai important eveniment al comunității geodezice: „Săptămâna Geodeziei Româneşti”. Ajunsă la ediția a III-a, prestigioasa manifestare se va desfășura la Congress Hall – Palas Iași, loc în care se va desfășura și Simpozionul Internațional GEOMAT.

Cele două evenimente sunt organizate de Uniunea Geodezilor din România (UGR) în parteneriat cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi (UTI) și vor reuni peste 150 de participanți, atât din România, cât și din străinătate. Printre aceștia se vor număra profesioniști din domeniul cadastrului, geodeziei, topografiei și cartografiei, dar și colaboratori din domenii apropiate (specialiști în construcții, arhitectură și științele mediului). „Va fi acordată o atenție deosebită domeniului infrastructurii de transport, deoarece România este în plin proces de dezvoltare a rețelei de autostrăzi și de modernizare a transportului feroviar. Sunt teme de larg interes pentru întreaga societate românească. Prin competențele de culegere, procesare și gestiune a datelor geospaţiale, specialiștii geodezi sunt cei mai în măsură să ofere soluții tehnice de poziționare, de care este stringentă nevoie pentru crearea unei infrastructuri de transport eficiente şi sigure”, a declarat ing. Mircea Afrăsinei, președintele UGR.

„Săptămâna Geodeziei Româneşti” și Simpozionul Internațional GEOMAT sunt evenimente incluse în programul manifestărilor dedicate celebrării împlinirii a 85 de ani de la întemeierea Școlii Politehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (singura instituţie de învăţământ superior abilitată să acorde de la acea dată titlul de inginer) și a 209 ani de când cărturarul Gheorghe Asachi a susținut, la Iași, primele cursuri de inginerie în limba română din istoria țării. „În 2013 s-au împlinit două secole de când Gheorghe Asachi a pus bazele învățământului tehnic superior în limba română. Mă bucur că în mai puțin de un deceniu am reușit să creăm o tradiție în realizarea unor manifestări de amploare ale geodeziei românești. Tema principală din acest an este <<Managementul datelor geospațiale pentru mediul construit>>, fapt pentru care vom avea dezbateri inclusiv despre infrastructura de transport, rețelele de utilități tehnico-edilitare și spațiul urban al clădirilor în care locuim sau ne desfășurăm activitatea”, a declarat conf. dr. ing. Nicolae Marcoie, decanul Facultății de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului din cadrul UTI.

Dezbaterile care se vor desfășura în perioada menționată vor aborda teme precum: desfăşurarea Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară, program (gratuit) al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) de intabulare a tuturor imobilelor de pe teritoriul ţării, obţinerea modelelor 3D pentru aplicaţii „smart city”, colectarea datelor pentru lucrări de proiectare a infrastructurii, prelucrarea datelor obţinute prin imagini satelitare sau tehnologie UAV (cu ajutorul vehiculelor aeriene fără pilot) etc.

Printre invitați se numără Mihai Chirica, primar al Municipiului Iaşi, Costel Alexe, preşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi, Petru-Bogdan Cojocaru, prefect al Județului Iași, Ionuţ-Cristian Săvoiu, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor şi fost președinte al UGR, Laurenţiu Blaga, consilier de stat al primului-ministru al României, Ioan-Cristian Buzaș, director al Direcţiei de Cadastru şi Geodezie din cadrul ANCPI, și Traian Irimia Claudy, reprezentant al Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România. Vor lua cuvântul și reprezentanţi ai Federaţiei Internaţionale a Geodezilor, cea mai mare organizaţie din domeniu, și ai Consiliului European al Geodezilor.