Tichete casnice 2024. Cum se pot încasa peste 10.000 de lei. Cine acordă şi cine primeşte noile vouchere

De la 1 ianuarie 2024, românii care prestează activităţi casnice vor putea fi remuneraţi cu tichete valorice de 15 lei.

Tichete casnice 2024. Din data de 1 ianuarie 2024, cetățenii români vor avea acces la tichete de activități casnice. Aceste tichete sunt destinate pentru activitățile casnice, care reprezintă servicii ocazionale și necalificate prestate de către furnizori casnici în cadrul gospodăriei unei familii sau a unei persoane singure, care este beneficiarul activității casnice. Această activitate casnică nu are un scop comercial și nu se desfășoară în beneficiul altor terți.

La achiziţia tichetelor de activităţi casnice, beneficiarul casnic suportă doar valoarea nominală a acestora, costul de tipărire şi de distribuire fiind suportat de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Legea stabileşte noţiunea de activitate casnică, modalitatea prin care vor fi plătiţi cei care prestează aceste activităţi, respectiv prin tichete pentru activităţi casnice, mecanismul prin care beneficiarii serviciilor vor achiziţiona tichetele de la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, de la poştă sau prin intermediul unei platforme electronice.

Aceste servicii includ curățenie, igienizare, spălarea și călcatul hainelor, servicii de croitorie, prepararea hranei, îngrijirea corporală, hrănirea și supravegherea persoanelor dependente care sunt beneficiarii activității casnice.

De asemenea, tichetele de activități casnice pot fi folosite și pentru serviciile prestate de persoanele care acționează ca bonă ocazională, în conformitate cu reglementările Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă. În această situație, beneficiarul activității casnice este reprezentantul legal al copilului, care beneficiază de serviciile prestate. Este important de menționat că furnizorul casnic nu poate fi un membru al familiei beneficiarului activității casnice, conform explicațiilor oferite de ANAF.

ntre furnizorul de servicii de activităţi casnice și beneficiarul acestor servicii se stabilește un raport juridic bazat pe acordul lor de voință, fără necesitatea unui document scris, în scopul furnizării serviciilor de asistență la domiciliu.

Tichete casnice 2024. Beneficiarul de servicii la domiciliu și furnizorul acestor servicii se înțeleg cu privire la tipul de activități, numărul de ore sau volumul de muncă necesar. Furnizorul de servicii la domiciliu va fi plătit conform prevederilor acestei legi, utilizând tichete speciale pentru activitățile la domiciliu. Durata zilnică de prestare a serviciilor la domiciliu pentru un beneficiar nu poate depăși 12 ore, sau 6 ore în cazul furnizorilor de servicii la domiciliu cu vârste între 16 și 18 ani.

Tichete casnice 2024. Valoarea minimă a contribuției lunare, calculată conform reglementărilor legii, pentru ca un furnizor de servicii la domiciliu să poată beneficia de protecția asigurărilor sociale de stat (CAS), se stabilește la contribuția echivalentă a cel puțin 85 de tichete pentru activități la domiciliu, dar nu poate fi mai mică de 25% din salariul minim brut pe țară garantat prin lege.

Valoarea nominală a tichetului de activităţi casnice este de 15 lei şi poate fi actualizată anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Tichetele de activităţi casnice nu sunt transferabile, nu pot fi utilizate pentru achiziţia altor bunuri şi servicii şi pot fi utilizate numai de către prestatorul casnic ale cărui date sunt completate pe acestea.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *