Teatrul „Luceafărul” din Iași va fi reabilitat cu bani prin PNRR

luceafarul

După 35 de ani de așteptare, Teatrul „Luceafărul” din Iași va fi reabilitat. Clădirea Teatrului „Luceafărul” Iaşi a fost construită în perioada 1979 — 1986 în zona centrală a oraşului Iaşi, strada Grigore Ureche Nr. 5, Judeţul Iaşi. Clădirea Teatrului „Luceafarul” are o uzură avansată, iar degradările identificate atăt la nivelul închiderilor cât şi la nivelul elementelor de finisaj se datorează supunerii la acţ iuni antropice repetate, acţiunii apei din precipitaţii.

Din punct de vedere energetic, clădirea este costisitor de întreţinut datorită lipsei măsurilor de reabilitare energetică adeevate. În urma investigaţ iilor realizate la construcţia existentă prin prisma prevederilor referitoare la siguranţa în exploatare, igienă, şi confortul ocupanţiţor se prezintă următoarele deficienţe: termoizolaţie insuficientă pentru pereţii exteriori, şi la nivelul planşeelor inferioare şi superioare, tencuile desprinse şi deteriorate, soclu neizolat termic, numeroase infiltraţii la nivelul clădirii.

Săptamana aceasta, consilierii judeteni vor vota in cadrul unei sedinte ordinare un proiect de hotarare pentru aprobarea depunerii spre finanțare a lucrarilor de reabilitare si modernizare a Teatrului prin Planul National de Rezilienta si Redresare. Valoarea proiectului este de aproximativ 18,6 milioane de lei. Conform proiectului tehnic, autoritatile vor sa faca reparatii capitale la cladirea teatrului: îmbunătăţirea izolaţiei termice a anvelopei clădirii (pereţi exteriori, ferestre şi uşi, planşeu peste ultimul nivel, planşeu peste subsol), a şarpantelor şi învelitorilor; precum şi a altor elemente de anvelopă care închid spaţ iul climatizat al clădirii; – imbunătăţirea aspectului vizual al clădirii prin restaurarea faţadelor, urmărind păstrarea specificului initial, paleta cromatică şi stereotomia din punct de vedere al caracteristicilor fizico-mecanice ale acesteia; introducerea, reabilitarea şi modernizarea, după caz, a instalaţiilor pentru prepararea, distribuţ ia şi utilizarea agentului termic pentru încălzire şi a apei calde de consum, a sistemelor de ventilare şi climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum şi achiziţionarea şi instalarea echipamentelor aferente. – utilizarea surselor regenerabile de energie; implementarea sistemelor de management energetic având ca scop imbunătăţirea eficienţei energetice şi monitorizarea consumurilor de energie (de exemplu, achizitionarea, instalarea, intreţinerea şi exploatarea sistemelor inteligente pentru gestionarea şi monitorizarea oricărui tip de energie pentru asigurarea condiţiflor de confort interior) – inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă, tehnologie LED, cu respectarea normelor şi reglementărilor tehnice; optimizarea calităţii aerului interior prin ventilaţie mecanică cu unitate centralizată, după caz, cu recuperare de energie termică pentru asigurarea necesarului de aer proaspăt şi a nivelului de umiditate, care să asigure starea de sănătate a utilizatorilor în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea; – recompartimentarea funcţională pentru respectarea normelor şi normativelor de siguranţă în vigoare.