Taxele locale pot fi plătite și între Crăciun și Revelion

taxe

Ieșenii pot plăti taxele și impozitele locale și între Crăciun și Anul Nou. Astfel, Serviciul public de încasare a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului local nu va lucra în zilele 24, 25, 26 și 31 decembrie 2018, respectiv pe 1 și 2 ianuarie 2019. În zilele de 27 și 28 decembrie 2018 obligațiile la bugetul local pot fi achitate între orele 8.30 – 18.30.

Începând cu ziua de 3 ianuarie 2019 toate impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului local inclusiv cele aferente anului 2019 se vor încasa în regim de program normal, respectiv zilnic între orele 8.30 – 16.30, cu excepţia zilelor de joi, când programul este 8.30 – 18.30.

Încasările în numerar și prin intermediul terminalelor POS care permit utilizarea cardurilor se efectuează atât la casieriile de la sediul central din bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11 – 15, la camera 3 (corpul B, etajul I), la camera 15 (corpul B, parter) din imobilul situat în curtea interioară a Primăriei, cât și la centrele de cartier situate în Iași, astfel:

– Tătărași, strada Vasile Lupu, nr. 82, telefon 0232.277.310 (centru de cartier);

– Nicolina, strada Petre Țuțea, nr. 2, telefon 0232.227.517 (centru de cartier);

– Păcurari, șoseaua Păcurari, nr. 34, telefon 0232.276.787 (centru de cartier);

– Alexandru cel Bun, strada Tabacului, nr. 1, telefon 0232.253.160 (centru de cartier);

– Frumoasa, bulevardul Poitiers, nr. 22-26, telefon 0232.223.031 (centru de cartier);

– Ghișeul din clădirea situată în șoseaua Națională, nr. 43, telefon 0232.264.246.

Plata impozitelor se poate efectua și electronic, fie prin Sistemul Naţional Electronic de Plată Online (ghiseul.ro), fie de pe site-ul Primăriei Municipiului Iaşi (meniul Taxe Online), sau prin virament prin Trezoreria Municipiului Iaşi, beneficiar Municipiul Iaşi (persoană juridică de drept public), cod fiscal 4541580. Conturile IBAN în care se pot efectua plăți sunt afișate pe site-ul Primăriei Municipiului Iaşi și pot fi vizualizate accesând adresa www.primaria-iasi.ro/portal-primaria-municipiului-iasi/documente-economice/5950/acte-de-interes-public.

Principalele impozite și taxe locale se achită în doua tranșe egale până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv. Contribuabilii persoane fizice și juridice care efectuează plată integrală pentru anul 2019 pentru impozit pe clădiri, impozit pe teren și impozit asupra mijloacelor de transport până pe 31 martie 2019 inclusiv beneficiază de bonificație de 5%.

Neplata până la scadență a impozitelor și taxelor locale atrage după sine majorări de întârziere de 1% pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, și silește organul fiscal la declanșarea executării silite urmată de aplicarea efectivă a măsurilor de executare (popriri, aplicarea de sechestre etc.).