Centura Sucevei a început să crape înainte de recepția finală