Tablete și echipamente IT pentru școlile din județul Iași

tableta

Mai multe localități din județul Iași au primit aprobare pentru finanțarea cu fonduri europene nerambursabile, scopul fiind cumpărarea de echipamente și tablete pentru susținerea învățământului online, atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice din sectorul preuniversitar.

În acest lot de 120 de comune și orașe din România se află și localitățile ieșene Deleni, Țigănași, Lungani, Ceplenița, Brăești, Bivolari, Dobrovăț, Șinești, Vlădeni, Românești, Podu Iloaei, Plugari, Strunga, Vânători, Fântânele, Șipote, Moțca, Ipatele, Probota, Todirești, Hărmănești, Moșna. Vor mai beneficia de tehnologie modernă și UAT Comuna Tomești, UAT Comuna Ion Neculce, UAT Aroneanu, Liceul Tehnologic „Petru Poni”, Școala Gimnazială Mădârjac și Școala Gimnazială Bîrnova.

Chiar dacă elevii vor merge fizic la școală, studiul trebuie aprofundat în continuare cu mijloace moderne, performante, care să permită accesul rapid la informație, învățarea în grup și dezvoltarea competențelor digitale.