Suntem tot mai puţini şi mai bătrâni

foto_batrani

– La 1 iulie 2018 populaţia după domiciliu a fost de 22 178 mii persoane, cu 0,1% mai mică faţă de 1 iulie 2017. – Populaţia urbană şi cea de sex feminin sunt majoritare (56,4%, respectiv 51,2%).
– Fenomenul de îmbătrânire demografică s‐a accentuat, populaţia vârstnică de 65 ani şi peste depăşind cu aproape 395 mii persoane populaţia tânără de 0‐14 ani(3,6 milioane faţă de 3,2 milioane de persoane).

Conform Institutului National de Statistica, la data de 1 iulie 2018, populaţia după domiciliu din mediul urban a fost de 12,5 milioane de persoane, în scădere uşoară faţă 1 iulie 2017 (0,04%). Populaţia feminină la 1 iulie 2018 a fost de 11,3 milioane de persoane, în scădere cu 0,1% faţă de aceeaşi dată a anului precedent.

Procesul de îmbătrânire demografică s‐a accentuat comparativ cu 1 iulie 2017, remarcându‐se o scădere uşoară a ponderii persoanelor tinere (0‐14 ani) şi în acelaşi timp o creştere (de 0,3 puncte procentuale) a ponderii populaţiei vârstnice (de 65 ani şi peste).

Indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 109,2 (la 1 iulie 2017) la 112,1 persoane vârstnice la 100 persoane tinere (la 1 iulie 2018).

Vârsta medie a populaţiei a fost de 41,4 ani, cu 0,2 ani mai mare decât la 1 iulie 2017. Vârsta mediană a fost de 41,4 ani, în creştere cu 0,4 ani faţă de 1 iulie 2017. La 1 iulie 2018 cea mai mare pondere în total ul populaţiei o deţinea grupa de vârstă 40‐44 ani (8,5%).

În rândul persoanelor de sex masculin, ponderea acestei grupe de vârstă a fost de 8,9%, iar la cele de sex feminin de 8,1%. Ponderea grupei de 0‐4 ani a fost de 4,6%, mai mică decât cea a grupei de 5‐9 ani (4,9%) şi a celei de 10‐14 ani (5,1%).