Suceava | Olimpiada Națională de creativitate științifică

elevi

La Suceava și Gura Humorului se desfășoară, până joi, prima ediție a Olimpiadei Naționale de creativitate științifică.

Concursul contribuie la orientarea educației către transformările ce au loc într-o societate bazată pe cunoaștere și către dezvoltarea competenţelor specifice creativităţii în domeniul ştiinţific și tehnic la elevi.

Olimpiada este organizată pe două categorii – juniori (clasele V – VIII) și seniori (clasele IX – XII), având secțiunile tematice știinţe fundamentale (include lucrări din domenii ca biologie, chimie, geografie, fizică, mediu, matematică aplicată, etc), știinţe aplicate (inginerie mecanică, energetică şi termotehnică, electrotehnică şi electronică, reciclare, economie, etc.), tehnologia informaţiei (știinţa calculatorului, algoritmi, inteligenţă artificială, internet şi comunicare, aplicaţii software, etc.) și robotică (sisteme automate, sisteme autonome sau controlabile de la distanţă ce îmbină parte mecanică, electrică, electronică şi informatică).

Participarea se desfășoară în echipe de 2 sau 3 elevi, care intră în concurs cu proiect sau studiu din domeniul științific sau tehnic.

Criteriile de jurizare vor ţine cont de: activitatea propriu-zisă a tinerilor din echipă în proiectul prezentat; respectarea rigurozităţii ştiinţifice; importanţa şi relevanţa proiectului în domeniu; nivelul de aprofundare al temei; nivelul de noutate al proiectului prezentat; activitatea elevilor în scopul atingerii obiectivelor proiectului.

La etapa națională s-au calificat 99 de elevi din 15 județe.