Subvenţii mari pentru angajatori

foto_euro

În Monitorul Oficial a fost publicată ordonanta de urgenta 60, care majorează substanţial subvențiile acordate angajatorilor care încadrează în muncă persoane din grupuri vulnerabile sau care încheie contracte de ucenicie sau de stagiu.

Astfel, pentru încadrarea în muncă a persoanelor din grupuri vulnerabile, cuantumul subvențiilor acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj se majorează de la 900 de lei la 2.250 de lei, adică aproape 500 de euro.

Angajatorii care încadrează tineri cu risc de marginalizare socială şi care beneficiază de acompaniament social personalizat în baza unui contract de solidaritate beneficiază lunar, pentru fiecare persoană din această categorie, de o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de patru ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă, până la expirarea duratei contractului de solidaritate.

În același timp, prima de activare acordată șomerilor înregistrați care nu beneficiază de indemnizație de șomaj este majorată de la 500 lei la 1.000 lei, în situaţia în care aceştia se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puțin trei luni.