Studenții agronomi, beneficiari ai proiectului ROSE

Sharing is caring!

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași desfășoară în perioada 2017–2020, proiectul „Șanse de succes pentru studenții agronomi din anul I” (AGROSTUDIS), finanțat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) și implementat de către Ministerul Educației Naționale prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă .

Proiectul, derulat în cadrul schemei de granturi pentru universități privind Învățământul secundar și terțiar (ROSE), are ca obiectiv principal sprijinirea studenților din anul I de la Facultatea de Agricultură din cadrul USAMV Iași, care sunt expuși riscului de abandon și care aparțin cu precădere, grupurilor dezavantajate. Celelalte obiective ale proiectului fac referire la motivarea și accesul studenților agronomi la o educație de calitate; creșterea promovabilității la încheierea primului an de învățământ superior; dezvoltarea capacității de interrelaționare între cadre didactice și studenți;creșterea stimei de sine, a încrederii în forțele proprii, dezvoltarea unei atitudini pozitive față de atribuțiile și rolurile din viața studențească.

„Din statisticile realizate la nivelul Facultății de Agricultură reiese faptul că un procent ridicat dintre studenți provin din familii cu venituri modeste, monoparentale sau cu părinți plecați la muncă în străinătate (19,8%) și/sau cu domiciliul stabil în mediul rural (45,3%). Pentru acești studenți, dar și pentru cei care au fost admiși în anul universitar 2016/2017 având mediile de bacalaureat mai mici sau cel mult egale 7, riscul de abandon universitar este mai ridicat.

În fiecare din cei trei ani de implementare a proiectului, studenții de anul I identificați ca având risc ridicat de abandon, vor participa la vizite de studiu, cursuri, ateliere de lucru,activități de coaching și dezvoltare personală. La acestea se vor adăuga consilierea profesională, psihologică și pentru orientare în carieră, activități care se vor desfășura in cadrul unui spațiu prevăzut cu dotări moderne achiziționate prin acest proiect. La sfârșitul perioadei de implementare a proiectului ne propunem să reducem abandonul universitar cu cinci procente, să avem studenți mai motivați și care au încredere în forțele proprii.”, se arata intr-un comuncat transmis de Șef lucr. dr. Florin-Daniel Lipşa, director de grant și prodecan al Facultății de Agricultură din cadrul USAMV Iași.

Numărul total de beneficiari pe parcursul perioadei de implementare este de 750 de studenți de la Facultatea de Agricultură, anul I, iar criteriile de selecție fac referire la condițiile socio-economice ale studenților, la mediile mai mici sau egale cu nota 7 de la examenul de bacalaureat,  sau dacă provin din mediul rural sau de la centre de plasament, orfelinate și alte instituții similare.

Printre activitățile propuse și care sunt în concordanță cu obiectivele proiectului sunt : integrarea cu succes în activitatea studențească; workshop-uri cu tehnici și metode de învățare eficientă;vizite de studiu la stațiuni experimentale agricole, la ferme agricole, la agenți economici activi în domeniul agricol;campanii de conștientizare.

În cadrul proiectului vor fi implicați în activități: cadre didactice universitare, experți psihopedagogi, experți psihologi, studenți voluntari de la Facultatea de Agricultură și Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației (UAIC).

La finalul proiectului „Șanse de succes pentru studenții agronomi din anul I”, care se va desfășura pe o perioadă de 36 de luni, USAMV Iași va beneficia și de dotări moderne pentru spațiile destinate activităților cu grupul țintă. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 680.000 lei.

shares