Structura arealului Spitalului Regional de Urgență, dezbătută la Primăria Municipiului Iași

295841753_425293086292453_2033081172232901185_n

Strategia de dezvoltare a arealului Spitalului Regional de Urgențe după un concept Smart City a fost finalizată, aceasta urmând a fi prezentată public vineri, 29 iulie 2022, la ora 10.00, în Sala „Vasile Pogor” din sediul Primăriei Municipiului Iași.

Strategia a fost realizată de către SC CIVITTA Strategy & Consulting SRL, fiind indispensabilă în vederea realizării unui proiect de dezvoltare urbană – Smart City District – care să maximizeze impactul potențial în zona înconjurătoare a investiției planificate pentru construirea Spitalului Regional de Urgență.

Conform strategiei, dezvoltarea Spitalului Regional de Urgență Iași reprezintă principalul element de oportunitate pentru dezvoltarea arealului din zona Moara de Vânt. Justificarea dezvoltării unui areal inteligent în jurul acestui proiect regional major acoperă elemente dintr-o multitudine de domenii de dezvoltare, la nivelul municipiului Iași existând o serie de premise favorabile, printre care existența unor terenuri neconstruite încă, favorizând dezvoltarea completă și încă din etapa de pregătire a proiectelor după principii smart city, număr mare și în creștere de tineri, centru universitar de importanță națională, nivel crescut de implicare în inițiative civice, deschidere către generarea și implementarea de idei inovatoare etc.

În viitorul cartier din proximitatea Spitalului Regional de Urgență vor fi concretizate numeroase proiecte de tip smart city, printre care Campus universitar, Școală inteligentă – Unitate de învățământ primar și secundar, Centru de date, servicii publice digitale și dezvoltare urbană, Centru Regional de Cercetare în Inteligența Artificială, Institutul Creierului – iBrains, Dezvoltarea de spații hoteliere, comerciale și de divertisment, Sistem de iluminat public inteligent, Sistem de inteligent de parcare, Centru Regional de Tineret Regina Maria etc.

În cadrul documentului sunt identificate trei domenii strategice de bază, ca arii principale ce asigură o dezvoltare echilibrată, sustenabilă și inteligentă: arealul dinamic și inovator, arealul prietenos cu cetățenii și arealul prietenos cu natura.

1. Dezvoltarea arealului dinamic și inovator se bazează pe conturarea unui ecosistem antreprenorial și inovator în jurul infrastructurii și serviciilor de pre-accelerare pentru afaceri, precum și al structurii de tip FabLab deja existente. Totodată, dezvoltarea sectorului IT&C în jurul universităților ieșene generează premise favorabile continuării acestei tendințe pozitive în creșterea dinamismului economic local. Un proiect propus în acest sens este realizarea unui Campus dedicat cercetării medicale și domeniilor conexe (genomică, genetică, chirurgie materno-fetală, chimie, robotică, studii clinice etc.) realizate în parteneriat între universități și institute de cercetare pe diferite activități de cercetare (genetică, genomică, robotică, studii clinice etc.)

2. În ceea ce privește arealul prietenos cu cetățenii, un proiect strategic ar fi construirea unui cartier verde, o zonă de locuințe și implementarea soluțiilor inteligente de monitorizare, control și optimizare a sistemelor termice, de securitate, ventilație, de apă potabilă și menajeră, de colectare a deșeurilor. Tot aici se regăsește proiectul de construire de școli inteligente, unități de învățământ primar și secundar cu dotări inteligente, având o capacitate de 400 de locuri dedicate copiilor rezidenților (inclusiv personalului medical și de cercetare).

3. Arealul prietenos cu natura va presupune amenajarea unui areal extins, de 10-15 hectare, într-un parc dotat „inteligent”, care să includă noi tipuri de mobilier stradal dotat cu elemente de „inteligență” distribuite de tipul „OSO” (Outdoor Smart Objects) sau mobilier de joacă și instrumente echipate cu senzori pentru monitorizarea utilizatorilor. De asemenea, vor putea fi amenajate spații verzi inteligente la nivelul tramei stradale și a spațiilor de locuit prin adoptarea soluțiilor inteligente (irigare automată, senzori de sănătate a plantelor), alături de oferirea unor spații verzi ample destinate recreerii și practicării exercițiilor fizice în aer liber, într-un mediu plăcut, cu facilități specifice conexe (piste, terenuri etc.).

Provocarea principală din perspectiva mobilității în arealul viitorului spital este asigurarea circuitelor de acces și descărcare a traficului, astfel încât în zona Spitalului Regional de Urgență să nu apară fenomenul de congestie. Pentru a asigura o mai bună circulație a autovehiculelor se propune modernizarea carosabilului aferent căilor de acces și completarea acestora cu o retea nou propusă, fluxurile de circulație având caracter prioritar pe direcția principalelor funcțiuni ale zonei, funcțiuni generatoare de trafic intens (Spital Regional de Urgenta, funcțiuni de sport si agrement). Rețeaua de circulații nou propusă (în cadrul PUZ Moara de Vânt) trebuie să fie adaptată fluxurilor de circulație și în concordanță cu regulamentul de urbanism. Circuitul actual de prioritate propus pentru fluidizarea traficului către spital are în vedere accesul dinspre strada Moara de Vânt și bulevardul CA Rosetti (intersecție cu șoseaua Albineț), dar care trebuie prioritizate corespunzător pentru a evita congestia către și dinspre spital.

Mobilitatea alternativă ocupă un rol important în strategie. În acest sens, arealul viitorului spital regional de urgență se poate defini prin următoarele intervenții: amenajarea tramei stradale cu spații destinate în principal micromobilității și benzi dedicate de autobuz/tramvai; includerea în cadrul tramei stradale a spațiilor verzi și mobilierului urban inteligent; extinderea sistemului de bike-sharing în areal prin amplasarea de stații pentru închirieri biciclete și/sau trotinete și construirea de piste de biciclete pentru conectarea la rețeaua velo a municipiului (ex: conexiuni cu bld. Carol I, str. Moara de Vânt, șos. Ciric); reducerea spațiului de parcare de la nivelul tramei stradale prin amenajarea acestora sub alte forme (în subsolul clădirilor din proximitate sau parking-uri etajate sub sau supraterane, cu terase verzi și/sau spații funcționale), implementarea unui sistem inteligent de gestiune a parcărilor; implementarea unui sistem integrat de tip IoT capabil să analizeze în timp real date de trafic și să propună rute alternative conducătorilor auto; implementarea unor sisteme de recuperare de energie de la nivelul suprafeței carosabile, construirea în proximitatea spitalului a unui hub intermodal (tramvai, autobuz, biciclete).