Strategii educationale pentru reducerea abandonului scolar

conferinta isj

I.S.J. Iași în colaborare cu C.J.R.A.E. Iași și Casa Corpului Didactic “Spiru Haret”, Iași a organizat în ziua de 17 septembrie, la sediul Casei Corpului Didactic, activitatea de formare cu titlul Strategii și practici educaționale centrate pe reducerea abandonului școlar și prevenirea segregării în mediul școlar.
Directorii, directorii adjuncți, consilierii școlari, mediatorii și profesorii care predau limba romani au fost invitați pentru a dezbate prioritățile educaționale privind integrarea copiilor minoritari în mediul școlar, odată cu intervenția în plen a inspectorului școlar, prof. dr. Traian Florentin CIOBOTARIU.

O altă prezentare apreciată de către participanți a fost Riscul de abandon școlar – analiză și strategii de intervenție, susținută de prof. Anca HARDULEA, director al C.J.R.A.E. Iași. Exemplele de bune practici au fost ilustrate de prof. Ionela ZMĂU, director al Școlii Gimnaziale “Al. I. Cuza” Podu Iloaiei, care a prezentat bune-practici educaționale privind integrarea elevilor minoritari în școală, precum și de prof. Ana Maria DOLEANU, directorul Școlii Gimnaziale “Ion Creangă” Târgu Frumos, care a vorbit despre integrarea cu succes a elevilor ruși-lipoveni în mediul școlar.

Tîrșu Marinică, mediator școlar și prof. de limba romani la Școala Gimnazială “Al. I. Cuza” Podu Iloaiei a vorbit invitaților despre experiența sa de mediator școlar, insistând pe importanța colaborării cu toate cadrele didactice, dar și cu partenerii educaționali ai școlii, facilitând dialogul între școală- familie-comunitate. În același sens, domnul profesor pentru învatamant primar si limba romani de la Scoala Gimnaziala Zmeu, prof. Hancu Claudiu, a prezentat modalități concrete de integrare a elevilor minoritari de vârsta scolara mica.

Întâlnirea a arătat încă o dată care sunt demersurile I.S.J. Iași, precum și ale școlilor incluzive din județ, în vederea asigurării condițiilor de învățare optime pentru fiecare elev ce face parte din medii sociale, etnice sau familiale defavorizate. Asigurarea accesului tuturor copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară din judeţ la educaţie, inclusiv a celor din zonele izolate, precum si eliminarea oricăror forme de discriminare şi segregare sunt preocupări constante ale ISJ Iasi.

Dintre prioritatile asumate de echipa managerială a I.S.J. Iași pentru anul școlar 2019-2020 amintim: acordarea de consiliere elevilor din clasa a IX-a admiși pe locurile speciale rezervate candidaților de etnie rromă, pentru integrarea cu succes în învățământul liceal și profesional; sprijinirea unităților de învățământ din medii socio-educaționale defavorizate pentru diminuarea situaţiilor de părăsire timpurie a şcolii/ abandonului şcolar şi a riscului de analfabetism ştiinţific/ funcțional; reorganizarea şi recredibilizarea învăţământului tehnic şi profesional, prin dezvoltarea parteneriatului între instituţiile şcolare şi mediul de afaceri pentru explorarea oportunităţilor oferite de învăţământul dual elevilor proveniți din grupuri dezavantajate; asigurarea calităţii serviciilor de asistenţă psihopedagogică pentru toate categoriile de beneficiari în vederea asigurării progresului școlar pentru toți elevii, precum și promovarea şi eficientizarea serviciilor educaţionale pentru copiii care provin din medii socio-economice defavorizate şi pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale, în contextul educaţiei incluzive, continuarea implementarii proiectelor europene, cu prioritate în comunitatile rurale defavorizate.

“​Reușita oricărei școli incluzive este asigurată, în primul rând, de crearea unei echipe de suport educațional pentru elevii aflați în situații de risc, din care nu trebuie să lipsească directorul, învățătorul/dirigintele, profesorul consilier școlar, mediatorul școlar, asistentul social si părinții. Asigurarea egalității de șanse pentru preșcolarii și elevii din județul Iasi, prin participarea la viața școlară, dar și prin valorificarea elementelor care țin de cultura fiecărui grup minoritar, sunt, deopotrivă, direcții de acțiune asumate la nivelul ISJ Iași pentru acest an școlar” ​​​​​​​a punctat prof. dr. Genoveva Aurelia FARCAȘ, Inspector Scolar General.