Statul roman isi face banca. Guvernul aproba constituirea Bancii de Investitii si Dezvoltare

Banca se constituie pe perioadă nedeterminată ca societate pe acțiuni, administrată în sistem dualist, în care statul român deține, în mod direct pe toată durata de funcționare a Băncii, prin Ministerul Finanțelor, 100% din capitalul social.

Scopul, misiunea și obiectul de activitate al băncii sunt cele prevăzute în HG nr. 1204/2022, privind constituirea, organizarea și funcționarea Băncii de Investiții și Dezvoltare – S.A., cu modificările și completările ulterioare. Banca va putea sprijini și acorda asistență tehnică pentru sprijinirea dezvoltării economice a României si a beneficiarilor eligibili identificați în baza evaluărilor ex-ante privind deficiențele pieței.

În etapa de organizare și funcționare, conducerea băncii va închiria o locație pentru sediu social, urmând ca în perioada următoare să identifice o locație adecvată pentru desfășurarea activității unei instituții de credit, corespunzător reglementărilor Băncii Naționale a României. Capitalul social subscris este în sumă de 3 mld. lei, din care capitalul vărsat la înregistrarea băncii la Registrul comerțului este în suma de 119 mil. lei, iar diferența se va vărsa în două tranșe anuale până la sfârșitul anului 2024.

Actul constitutiv include prevederi legate de modul de desfășurare a activității prin adunarea generală a acționarilor, Consiliul de Supraveghere și Directorat. BID este administrată în sistem dualist de către un Consiliul de supraveghere format din 7 membri și un directorat format din 3 membri, al căror mandat este de 4 ani, cu posibilitatea de reînnoire, cu excepția primilor membri al căror mandat este de 2 ani și nu poate fi reînnoit.

Ministerul Finanțelor, în calitate de acționar unic, a numit membrii organelor de conducere conform prevederilor HG nr. 1204/2022, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea cerințelor privind evaluarea adecvării membrilor organului de conducere și a persoanelor care dețin funcții cheie într-o bancă de dezvoltare aprobate prin Regulamentul Băncii Naționale a României nr.4/2023 privind cerințe prudențiale pentru băncile de dezvoltare.

Remunerația membrilor organelor statutare este formată dintr-o remunerație fixă și se stabilește prin contractele de mandat. Indemnizația primilor membri ai organelor statutare ale BID se stabilește prin contractele de mandat, de către Ministerul Finanțelor, în calitate de acționar unic, în baza planului de afaceri elaborat de Banca Mondială ce are la bază studiul de fezabilitate elaborat de PwC în anul 2019.

În scopul îndeplinirii tuturor condițiilor pentru înregistrarea BID la Registrul comerțului, Ministerul Finanțelor a selectat firma de audit PwC, în calitate de auditor financiar al băncii pentru perioada primului exercițiu financiar.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *