Statul cumpara drone sa supravegheze traficul, granitele dar si santierele din tara

Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile sale, va opera sisteme de aeronave fără pilot la bord, prin misiuni de zbor, în scopul îndeplinirii atribuțiilor proprii, precum și pentru sprijinirea ministerelor și organelor centrale de specialitate subordonate Guvernului sau ministerelor, în îndeplinirea atribuțiilor acestora.

Instituțiile din arcul guvernamental au nevoie să utilizeze sisteme de aeronave fără pilot pentru a capta informații necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor proprii, dar costurile ridicate și necesarul logistic complex pentru folosirea acestor sisteme au generat ideea desemnării unei singure entități administrative care să deservească toate instituțiile solicitante. Astfel, pentru atribuirea unei astfel de responsabilități în domeniul civil a fost desemnat MAI, prin Inspectoratul General de Aviație din componența sa, în considerarea rolului pe care-l are în prezent acest inspectorat general de a gestiona atât misiuni de ordine publică, cât și de situații de urgență, inclusiv transport aerian în cadrul asistenței medicale de urgență.

Practic, se extinde competența de funcționare a Inspectoratului General de Aviație cu o componentă de sprijin aerian cu aeronave fără pilot pentru ministere și organe centrale de specialitate subordonate Guvernului sau ministerelor, ca acestea să poată colecta date și informații specifice zonei lor de competență.

Actul normativ nu se aplică ministerelor și organelor centrale de specialitate subordonate Guvernului sau ministerelor, în situația în care acestea operează sisteme de aeronave fără pilot la bord, în scopul captării de informații de interes, fără sprijinul Ministerului Afacerilor Interne.  

Fondurile necesare în vederea achiziționării și operării sistemelor de aeronave fără pilot la bord se vor realiza de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne și al structurilor/instituțiilor beneficiare, în limita sumelor aprobate cu această destinație, precum și din fonduri externe nerambursabile, rambursabile și sau alte surse legale de finanțare.

De asemenea, OUG  instituie desfășurarea unui program pilot de cooperare între Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Ministerul Afacerilor Interne în vederea inițierii activităților de operaționalizare a sistemelor de aeronave fără pilot la bord și captării, receptării și prelucrării unor informații de interes pentru îndeplinirea atribuțiilor proprii. Programul pilot se desfășoară pe o perioadă de 5 ani începând cu data intrării în vigoare a OUG, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade.

Costurile sunt de 10 ori mai mici decat folosirea elicopterelor. Ce rol vor avea acestea:

– observarea din aer a activităților care se desfășoară pe suprafața terestră, fluvială și maritimă;

– observarea din aer și monitorizarea zonei de graniță, rute de migrație și activități ilegale;

– monitorizarea traficului rutier, naval, maritim, montan și indicarea situațiilor critice;

– supravegherea și monitorizarea zonelor în care s-au produs dezastre și catastrofe naturale;

– supravegherea și monitorizarea pădurilor, deltei și migrației animalelor;

– determinarea efectelor dezastrelor și calamităților naturale;

– identificarea locurilor și persoanelor care afectează ordinea publică;

– supravegherea și monitorizarea adunărilor și a mulțimilor violente;

– supravegherea zonelor în care sunt concentrate mase mari de oameni (competiții sportive, întâlniri internaționale, demonstrații, revolte etc); 

– supravegherea și monitorizarea structurilor critice și infrastructurilor de nivel național sau local;

– monitorizarea rutelor și zonelor de interes (zone protejate, zone cu risc la inundații/cutremur/alunecări, zone cu risc de poluare și protecție a mediului;

– căutarea-salvarea supraviețuitorilor la dezastre și calamități naturale;

– căutarea aeronavelor, navelor și a persoanelor implicate în accidente aviatice, navale sau cu victime multiple, a persoanelor aflate în dificultate, în medii improprii supraviețuirii sau în zone izolate, sau a căror viață este pusă în pericol și salvarea acestora;

– cercetarea chimică, bacteriologică, radiologică și nucleară;

– informarea/alertarea publică cu ajutorul dispozitivelor de comunicare acustică.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *