Stadiul lucrarilor de refacere si modernizare a drumurilor din judetul Iasi

asfaltare 2

De ieri a inceput turnarea asfaltului pe DJ 281 C: intersecție DN 28A (Blăgeşti) –Hărmăneşti –Todireşti – Coasta Măgurii – Cotnari – intersecţie DN 28B (Cotnari), pe o lungime de 25 de km.

Valoarea totală a lucrărilor este de 49.767.334 lei cu TVA, investiția fiind asigurată prin Programul Național de Dezvoltare Locală II.

Drumul a fost stabilizat prin procedeul de reciclare a vechiului asfalt și îmbunătățirea acestuia cu ciment, fiind apoi așternut un strat de balast și piatră spartă. Toate podurile și podețele de pe traseu au fost reabilitate.

Constructorul va mai amenaja 7400 de metri pătrați de trotuare, va reface căile de acces la proprietăți și va moderniza stațiile de autobuz.

Se lucrează la drumul județean 281: Spinoasa – Belcești. Drumul a fost betonat și urmează a fi modernizată trecerea la nivel cu calea ferată. Acum se reabilitează și modernizează podul care traversează râul Bahlui. Constructorul reface consola trotuarelor, înlocuiește stratul de uzură de pe pod și rosturile de dilatație ale acestuia.

Pentru ”Modernizare drum județean DJ 281: Spinoasa – Belcești, km.10+804 – 12+074” suma alocată de Consiliul Județean este de 2 495 133 lei, inclusiv TVA.

Pentru alte două drumuri județene DJ 248 E: Alexești – Cuza Vodă, km 0+000 —3+040 și DJ 280: Oțeleni – lim. Jud. Neamț, km 18+094 —20+378 pe site-ul Sistemului Electronic de Achiziții Publice a fost demarată procedura de licitație pentru executarea lucrărilor de modernizare. Termenul limită pentru primirea ofertelor este de 2.08.2019.

Pe drumul județean 207 M intersecție DN 28 -Al.I.Cuza, lucrătorii pregătesc casetele de lărgire a șoselei, acestea fiind stabilizate cu balast și ciment.

Vor fi refăcute toate podețele de pe cei 6,2 kilometri de drum, și vor fi pavați 9200 de metri pătrați de trotuare. Se vor realiza 7200 de metri liniari de șanțuri betonate și 2400 de metri liniari de rigole carosabile.

Toate drumurile laterale care se intersectează cu drumul județean vor fi asfaltate pe o lungime de 15 metri. Suma alocată pentru modernizare de 11 634 973 lei este asigurată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Programul Național de Dezvoltare Locală.

Pe DJ 208, Heci (intersecție DJ208) -Tătăruşi-Iorcani-limită jud. Suceava, în lungime 12,5 km, se lucrează la casetarea și lărgirea drumului. Pentru colectarea și evacuarea apelor provenite din precipitații vor fi realizate șanțuri betonate și rigole. Constructorii vor reface aproape 11 mii de mp de trotuare, toate căile de acces la proprietăți și vor reamenaja stațiile de autobuz.

Valoarea totală a contractului este de 24 963 554,63 lei, bani guvernamentali alocați prin Programul Național de Dezvoltare Locală II.

Modernizarea drumului naţional Târgu Frumos – Balş – Hârlău – Botoșani a intrat în etapa de evaluare a ofertelor depuse de constructori, iar Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunţat faptul că au fost depuse trei oferte pentru proiectarea şi execuţia drumului.

În perioada imediat următoare Comisia de Evaluare va analiza ofertele în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și cu legislatia în vigoare în domeniul achizițiilor publice.

Drumul va fi modernizat pe o lungime de 71 de km, valoarea acestei investiții fiind de 268,61 milioane de lei fără TVA.