Sprijin pentru industria de armament prin scutirea de la plata a datoriilor la bugetul statului

arme

Guvernul României a aprobat astăzi, Ordonanța de urgență privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria națională de apărare.

Din datele prezentate de operatorii economici se constată că aceștia au înregistrat obligații fiscale la bugetul de stat, provenite din contracte încheiate cu MApN, în cuantum de peste 100.000.000 lei pe care nu le pot achita și care conduc la creșterea plăților restante, creează instabilitate și afectează semnificativ situația economico-financiară a acestora.

Scopul principal al acestui act normativ este acela de a  lua toate măsurile necesare redresării activităţii operatorilor economici cu capital integral de stat din punct de vedere economico-financiar, al eficientizării şi dezvoltării pe termen mediu şi lung a acestora.

„În actualul context geopolitic, se impune întărirea capacităţii de apărare a României prin luarea unor măsuri urgente de redresare economico-financiară a operatorilor economici de interes strategic din industria națională de apărare, astfel încât Forţele Sistemului Naţionale de Apărare (FSNA) să poată fi pregătite pentru protejarea intereselor esenţiale şi siguranţei statului român, precum şi pentru a-şi onora obligaţiile asumate în calitate de stat membru UE și NATO”, a declarat ministrul Florin Spătaru.

Importanţa strategică a acestor operatori, prin menţinerea potenţialului capacităţilor de producţie pentru apărare, impune scutirea de la plată a obligaţiilor datorate la data punerii în aplicare a prevederilor prezentului proiect de act normativ.

Măsurile propuse de prezentul act normativ vizează  sprijinul operatorilor economici care desfăşoară activitate care se referă la producţia sau comerțul cu armament, muniţie şi material de război, respectându-se dispoziţiile art. 346 din Tratatul de Funcţionare al Uniunii Europene.