Spitalul Mobil de la Lețcani este obligat să obțină aviz de la A.B.A Prut – Bârlad

DSC_7332

Pentru o informare corectă a opiniei publice, Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad face următoarele precizări cu privire la stadiul reglementării din punct de vedere al gospodăririi apelor pentru Spitalul Mobil Covid 19 din comuna Lețcani Iași.

Primul memoriul de prezentare primit la A.B.A. Prut -Bârlad referitor la realizarea lucrărilor aferente obiectivului menționat a fost în data de 22 septembrie 2020 (memoriu trimis de Agenția de Protecție a Mediului Iași), fiind solicitate puncte de vedere de la toate autoritățile avizatoare participante la Comisia de Analiza Tehnică. În data de 23 septembrie 2020 a fost transmis răspunsul instituției noastre către A.P.M. Iași, conținând cadrul legal aplicabil în condițiile prezentate în memoriul transmis, precum și solicitarea unor clarificări care să poate conduce la o decizie privind procedura ce urma să fie parcursă de titularul proiectului. În memoriul de prezentare a fost consemnată existența în incinta Transagropolis o unei stații de epurare mecano-biologice, prevăzută pentru deservirea Spitalul Mobil Covid 19 din comuna Lețcani.

Vineri – 2 octombrie 2020 a fost solicitată, de către proiectantul de specialitate, o consultanță tehnică referitoare la reglementarea obiectivului menționat, fiind transmise acestuia (prin e-mail) în data de 4 octombrie 2020 o serie de clarificări după vizita efectuată la teren în cursul zilei de sâmbătă – 3 octombrie 2020. Printre informațiile comunicate menționăm precizări privitoare la faptul că:

  • nu se poate emite aviz de gospodărire a apelor pentru lucrările deja executate pe amplasamentul obiectivului, conform prevederilor Ordinului 828/2019 (anexa 1 – ART.2,ART.6);
  • se pot aviza numai lucrările nerealizate, necesare pentru funcționarea obiectivului.

Totodată, A.B.A Prut-Bârlad a transmis informații despre faptul că stația de epurare de pe amplasament nu poate asigura tratarea corespunzătoare a apelor uzate ce pot fi infestate cu agenți patogeni, care vor rezulta de la Spitalul Mobil Covid 19 din comuna Lețcani, nefiind echipată corespunzător cerințelor din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1096/2016 (ART. 25 și 26) specifice pentru epurarea apelor uzate spitalicești.

Pentru promovarea în vederea execuției lucrărilor pentru “Amenajare teren, amplasare module pentru Spitalul Mobil COVID 19 – Regiunea Nord-Est România și racord utilități din sat Lețcani, comuna Lețcani, județul Iași” a fost transmisă de către Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara EURONEST (prin e-mail), în data de 06 octombrie 2020, documentația tehnică pentru emiterea avizului de gospodărire a apelor. În aceeași zi au fost transmise către A.P.M. Iași informările conforme cerințelor Ord. 828/2019, respectiv:

  • anexa 1d privitoare la depunerea solicitării de emitere a avizului de gospodărire a apelor;
  • anexa 1e cuprinzând decizia cu privire la elaborarea Studiului de evaluare a impactului asupra corpului de apă (SEICA) și justificarea deciziei.

În data de 07 octombrie 2020, după primirea completărilor aduse la documentația tehnică, a fost emis de către A.B.A Prut-Bârlad Proiectul de Aviz de gospodărire a apelor, care a fost transmis către A.P.M. Iași în vederea continuării procedurilor legale conform prevederilor Legii 292/2018.

OBȚINEREA AVIZULUI ȘI AUTORIZAȚIEI DE GOSPODĂRIRE A APELOR PENTRU SPITALUL MOBIL COVID 19 DE LA A.B.A PRUT – BÂRLAD ESTE OBLIGATORIE.

Dupa parcurgerea procedurii de consultare a publicului, în situația prevăzută la art. 11 alin. (9) din Anexa nr. 5 la Legea nr. 292/2018, A.B.A. Prut-Bârlad poate emite avizul de gospodărire a apelor, conform prevederilor art.14 din Anexa 1 la Ordinul 828/2019, urmând a fi transmis titularului de proiect și autorității competente de protecție a mediului.

Pentru reglementarea funcționării obiectivului din punct de vedere al gospodăririi apelor, după finalizarea lucrărilor de amenajare va trebui solicitată modificarea Autorizației de gospodărire a apelor nr. 14 din 01.02.2018 de către Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sfânta Parascheva” Iași, prin introducerea noului obiectiv, conform cerințelor legale specificate în Ordinul 891/2019.