Spitalul de Recuperare, eficientizat energetic cu fonduri europene

Spitalul de Recuperare Iași

Primarul Mihai Chirica a semnat contractul pentru executarea lucrărilor aferente proiectului cu finanțare europeană „Eficientizare Energetică Spital Clinic de Recuperare Iași”. Lucrările vor fi executate de asocierea SC Conest SA – SC Clima Therm Center SRL în cadrul unui contract în valoare de 17.897.388, 20 lei, fără TVA (21.297.991,96 lei, cu TVA).


Licitația a atras trei oferte până pe 12 noiembrie 2020, la termenul limită de depunere, însă finalizarea acesteia a fost întârziată de o serie de contestații. Aceasta este a doua procedură de achiziție publică pentru încredințarea acestor lucrări. Semnarea contractului de finanțare europeană a proiectului a avut loc în 2018, iar pe 15 martie 2019 a fost semnat primul contract de lucrări, câștigătoare a licitației fiind asocierea Emmeci Project & Building SRL – Jonica 2001 Societa’ Cooperativa – Italia. În urma unor grave deficiențe în derularea lucrărilor, la sfârșitul lunii octombrie a anului 2019 primarul Mihai Chirica a anunțat rezilierea contractului și organizarea unei noi proceduri de achiziție publică a
lucrărilor.

Lucrările de eficientizare energetică a clădirii includ termoizolarea anvelopei clădirii și repararea trotuarelor, eficientizarea sistemului actual de producere a energiei pentru încălzire/răcire și sisteme energie regenerabilă, îmbunătățirea randamentului aferent instalației de încălzire și răcire, înlocuirea instalației de distribuție între punctul termic și tronsonul B și a distribuției principale din subsol și a coloanelor, modernizarea sistemului de acționare și ghidaj al lifturilor, realizarea de rampe de acces pentru persoane cu dizabilități locomotorii, înlocuirea corpurilor de iluminat cu lămpi cu led etc.

Valoarea totală a proiectului cu finanțare europeană este de 23.342.528,73 lei. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3: „Sprijinirea tranzitului către o economie cu emisii scăzute de carbon” – Prioritatea de investiții 3.1: „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei = din surse regenerabile în infrastructurile publice”. Durata implementării este de 21 de luni.

În prezent, la Spitalul de Recuperare sunt în desfășurare lucrări de reparații capitale la etajele 3, 4 și 5 din Corpul C al unității medicale, precum și lucrări de modernizare a instalațiilor electrice și a sistemului de alarmare la incendii, toate acestea fiind susținute cu fonduri alocate de la bugetul local.