Spitalul de Boli Infectioase solicita reducerea numarului de posturi dupa predarea unitatii mobile de la Letcani

Spitalul de Boli Infecțioase

Fata de statul de functii aprobat prin Hotararea Consililui Judetean Iasi nr.114/09.04.2021 cu un numar de 940 posturi (518 posturi pe spital, 43 posturi UM TI si 240 posturi Sectia exterioara Letcani cu sursa de finantare din venituri proprii si 139 posturi medici rezidenti, cu sursa de finantare prin transferuri de la bugetul de stat, program derulat prin DSP Iasi), actualul stat de functii propus spre aprobare cuprinde un numar mai mic de posturi.

Astfel, conducerea unitatii medicale propune 705 posturi (529 posturi pe spital, 43 posturi Unitatea Mobila de Terapie Intensiva si 133 posturi medic rezidenti) rezultati din:

  • modificarea numarului de medici rezidenti repartizati de catre Directia de Sanatate Publica Iasi pentru efectuarea stagiului de rezidentiat de la 139 posturi la 133 posturi.
  • suplimentarea de la 518 posturi la 529 posturi a statului de functii al spitalului, cu susa de finantare venituri proprii, dupa cum urmeaza:
    • 3 medici, din care: 1 medic ATI si 2 medici radiologie si imagistica medicala;
    • 8 asistenti medicali, din care: 3 asistenti radiologie imagistica medicala, 1 asistent medical camera de garda, 1 asistent medical ambulanta, 1 asistent medical cabinet antirabic, 1 asistent medical spitalizare de zi si 1 asistent igiena C.P.I.A.A.M.

Spitalul are in structura sase sectii de aceeasi specialitate, cu o capacitate totala de 300 paturi pentru spitalizare continua, 10 paturi spitalizare de zi si o Unitate Mobila de Terapie Intensiva cu 12 paturi. Spitalul functioneaza in sistem pavilionar, in aceeasi curte si are inclus ambulatoriul integrat cu trei cabinete in specialitatile boli infectioase, boli infectioase dispensarizare hepatita virala si medicina interna.