Somajul este in crestere la nivelul judetului Botosani

somajpanou

Potrivit reprezentanților Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de muncă (AJOFM), La sfârșitul lunii ianuarie 2023, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani erau înregistrați 3.431 șomeri (din care 1.550 femei), rata șomajului fiind de 3,19% Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,14% , în această lună acest indicator a înregistrat o creștere 0,05 pp.

Din totalul de 3.431 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Botoșani, 754 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2.677 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență 2.371 șomeri provin din mediul rural și 1.060 sunt din mediul urban.

Șomerii cu nivel de instruire gimnazial au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Botoșani 40,69 %. Șomerii cu studii primare si fara studii cu reprezintă 22,45% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu învățământ liceal 17,14%,  cei cu învățământ profesional 16,12%,cei cu studii superioare sunt 2,10% iar cei cu învățământ postliceal  1,52% .

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 852 persoane foarte greu ocupabile,1654 greu ocupabile,777 mediu ocupabile, iar 148 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre