Societățile subordonate primăriei au buget

foto_firma

Bugetele principalelor societăți subordonate Primăriei municipiului Iași au fost aprobate în cadrul ședinței de consiliu local de astăzi.

Bugetele pe anul 2018 ale S.C. Servicii Publice S.A., S.C. Termo – Service S.A., S.C. Citadin S.A. şi S.C. Salubris S.A. au fost aprobate de către consilierii locali în cadrul
şedinţei ordinare de astăzi

La toate cele patru societăţi, au fost analizate bugetele de venituri şi cheltuieli care cuprind indicatorii economico – financiari programaţi pentru anul curent, dar
şi estimarea acestora pentru anii 2019 – 2020.

Astfel, în cazul S.C. Servicii Publice S.A., veniturile totale prevăzute pentru 2018 sunt de 33,8 milioane de lei, în scădere cu 2,96% faţă de prevederile bugetului rectificat pentru anul 2017. Veniturile estimate pentru anul 2019 sunt în sumă de 33,86 milioane de lei, iar pentru anul 2020 se preconizează a fi de 33,9 milioane de lei, în creştere progresivă faţă de anul curent cu 0,18%, respectiv cu 0,30%.

Cheltuielile totale prevăzute în bugetul pe 2018 al S.C. Servicii Publice S.A. sunt în sumă de 33,43 milioane de lei, înregistrând o scădere cu 2,89% faţă de prevederile bugetului rectificat pentru anul 2017. Estimarea cheltuielilor pentru anul 2019 este în valoare de 33,48 milioane de lei, pentru 2020 fiind estimate cheltuieli de 33,52 milioane de lei.

În ceea ce priveşte S.C. Termo – Service S.A., bugetul propus pentru anul 2018 prevede venituri totale de 10,74 milioane de lei, înregistrându-se o creştere cu 29,04% faţă de bugetul prevăzut pe 2017.

La rândul său, S.C. Citadin S.A. are prevăzut pentru anul 2018 venituri totale la buget de 35,57 milioane de lei, în scădere cu 9,6% faţă de nivelul preliminat pentru anul 2017.

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Salubris S.A. prevede venituri totale de 70,79 milioane de lei, înregistrându-se o creştere cu 2,17% faţă de nivelul preliminat pe anul 2017.

Veniturile estimate pentru anul 2019 ating valoarea de 69,13 milioane de lei, iar pentru anul 2020 vor fi de 69,14 milioane de lei.