Situatia proiectelor de infrastructura rutiera din Moldova

varianta bacau

Stadiul lucrărilor de infrastructură din Moldova reprezintă cu adevărat imaginea unei coordonări dezastruoase, a lipsei de implicare și execuție de proiecte prin fonduri europene a responsabililor din Guvern și CNAIR, dar și a faptului că unele licitații au fost tergiversate nepermis de mult, prin blocarea acestora de mai multe ori, din diverse motive, sustine Asociatia Impreuna pentru A8.

Numeroase proiecte se află, și în prezent, doar în fază de analiză, proiectare (studiu de fezabilitate sau proiect tehnic). Proiectele majore ale Moldovei, adică cele două autostrăzi A8 și A7, sunt încă în faza de SF, Proiectare, însă unele tronsoane din acestea sunt departe și de etapa privind realizarea studiului de fezabilitate (vezi Lețcani – Tg. Neamț/A8; Centura Iașului Vest – Nord/A8; Iași – Ungheni/A8; podul de la Ungheni/A8).

Concret, în faza de construcție se află doar Centura Bacăului (30 km, din care doar 16 km la profil de autostradă, care fac parte din viitoarea autostradă A7, și câteva drumuri naționale, aflate în diverse stadii de execuție de mai mulți ani).

Licitatiile au fost demarate foarte târziu de catre reprezentanții fostului Executiv, iar cu fiecare ocazie au fost exprimate puncte de vedere diferite, conform cărora lipsa specialiștilor ori a fondurilor sunt principalele cauze ale întârzierii îndeplinirii procedurilor legale. Mai mult, a fost recunoscut public faptul că unele acțiuni au fost întreprinse datorită presiuni exercitate de către asociațiile din Moldova, care militează pentru construirea de autostrăzi. Însă, există și cazuri în care proiectele sunt derulate în urma presiunii politicienilor (vezi cazul A13/Bacău – Brașov).

Multe proiecte au fost demarate, însă, prin decizie politică, fără a exista o soluție financiară, iar altele au fost întârziate sau blocate artificial. Soluția ar fi o restructurare reală a CNAIR și implicarea specialiștilor (externi), care, din păcate, lipsesc sau nu au putere de decizie. Această disfuncționalitate se observă în întocmirea caietelor de sarcini, evaluări, urmărirea lucrărilor pe teren etc.

După promulgarea Legii 291/2018 – Legea Autostrăzii Unirii, nu s-au facut progrese notabile în ceea ce privește acest realizarea acestui obiectiv de importanță națională.

22 Decembrie 2018 – A fost semnat contractul pentru execuție a proiectului ”Varianta de Ocolire a Municipiului Bacău”. Acesta va avea o lungime de 30,8 km, din care 16,269 km vor fi construiți la profil de autostradă, iar finanțarea va fi asigurată din fonduri europene. Termenul de execuție este de 36 de luni, din care 6 luni sunt alocate proiectării, iar 30 de luni execuției lucrărilor.

IANUARIE 2019:

22 Ianuarie – Anularea procedurii de achiziție publică pentru modernizarea DN 28B, Târgu Frumos – Botoșani (km 0+000 – km 76+758).

FEBRUARIE 2019:

Lansarea licitației pentru atribuirea contractului „Completarea Studiului de Fezabilitate pentru Autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț”. prin publicarea în Sistemul Electronic de Achizitii Publice a anunțului de participare. Valoarea estimată a contractului este de 29.912.230,22 Lei fără
TVA.

Durata contractului este de 18 luni de la data de începere a contractului și cuprinde: 14 luni pentru completarea studiului de fezabilitate și 4 luni pentru asigurarea asistenței tehnice. Data limită de depunere a ofertelor a fost stabilită pentru 20 martie 2019.

A fost depusă aplicația de finanțare pentru proiectul „Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru Drum Expres Pașcani-Suceava”, în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocate prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1-Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului, Componenta 1, Obiectiv Specific 1.1 – Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-sprijin pregătire proiecte de investiții, Operațiunea – Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T centrală. Valoarea totală a proiectului este de 18.763.737,21 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune-13.490.223,76lei, 15% contribuția proprie-2.380.627,72 lei, restul de 2.892.885,73 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA. Durata proiectului: 27 luni

S-a depus aplicația de finanțare pentru proiectul „Elaborare Studiu de fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru obiectivul Drum Expres Suceava-Siret” în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocate prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1-Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului, Componenta 1, Obiectiv Specific 1.1 – Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-sprijin pregătire proiecte de investiții, Operațiunea – Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T central. Valoarea totală a proiectului este de 16.039.287,25 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune-11.519.358,18 lei, 15% contribuția proprie-2.032.827,92 lei, restul de 2.487.101,15 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA. Durata proiectului: 27 luni

Încheierea Contractului de Finanțare nr.27, pentru proiectul „Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru Drum de mare viteză Bacău-Pașcani ” în vederea acordării finanțării nerambursabile alocate prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1-Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului, Componenta 1, Obiectiv Specific 1.1 – Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-sprijin pregătire proiecte de investiții, Operațiunea – Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T centrală. Valoarea totală a proiectului este de 20.341.133,06 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune-14.552.385,61, 15% contribuția proprie-2.568.068,05 lei, restul de 3.220.679,40 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA. Durata proiectului: 24 luni

A fost depusă aplicația de finanțare pentru proiectul „Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru Drum Expres Focșani – Brăila”, în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocate prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, Componenta 1, Obiectiv Specific 2.2 – Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-sprijin pregătire proiecte de investiții, Operațiunea – Creșterea accesibilitatii zonelor cu o conectivitate redusa la infrastructura rutiera TEN-T. Valoarea totală a proiectului este de 26.044.058,31 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională-18.714.998,32 lei, 15% contribuția proprie-3.302.646,76 lei, restul de 4.026.413,23 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA. Durata proiectului: 25 luni.

MARTIE 2019:

A fost încheiat Contractul de Finanțare nr.30 pentru proiectul „Elaborare Studiul de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru ”Drum de mare viteză Focșani-Bacău”, în vederea acordării finanțării nerambursabile alocate prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Componenta 1, Obiectiv Specific 2.1-Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-sprijin pregătire proiecte de investiții, Operațiunea – Creșterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T. Valoarea totală a proiectului este de 24.148.090,23 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională-17.275.946,22 lei, 15% contribuția proprie – 3.048.696,39 lei, restul de 3.823.447,62 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA. Durata proiectului: 24 luni

APRILIE 2019:

A fost depusă aplicația de finanțare pentru proiectul „Elaborare SF pentru Drum expres Bacău-Piatra Neamț”, în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocate prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Componenta 1, Obiectiv Specific 2.2-Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-sprijin pregătire proiecte de investiții, Operațiunea- Cresterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T. Valoarea totală a proiectului este de 16.292.442,08 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională-11.689.051,32 lei, 15% contribuția proprie- 2.062.773,76 lei, restul de 2.540.617,00 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA. Durata proiectului: 30 luni.

A fost avertizat constructorul din cadrul proiectului de execuție a Variantei Ocolitoare (VO) Tecuci, cu privire la riscul de reziliere a contractului, din cauza activității de lucru pe șantier foarte reduse. Contractul pentru construcția VO Tecuci a fost semnat cu Asocierea SC Eurocogen Filiala Aninoasa SRL – Aleandri SPA- Pasquale ALO SRL, în data de 11 mai 2015, pentru suma de 51,6 milioane lei, fără TVA. Antreprenorul a primit amplasamentul în luna august 2015 și ar fi trebuit să finalizeze lucrările în termen de 12 luni. După mai multe prelungiri de termen, solicitate de constructor din diverse motive, stadiul lucrărilor la ora actuală a ajuns la doar 55%, în condițiile în care CNAIR a efectuat toate plățile pentru lucrările executate.

MAI 2019:

A fost încheiat Contractul de Finanțare nr. 33 pentru realizarea proiectului „Varianta de ocolire Bârlad” – 11,281 km, în vederea acordării finanțarii nerambursabile alocate prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2- Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Componenta 1, Obiectiv Specific 2.1-Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-sprijin pregătire proiecte de investiții, Operațiunea – Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală. Valoarea totală a proiectului este de 186.557.576,44 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională-134.296.368,18 lei, 15% contribuția proprie- 23.699.359,08 lei, restul de 28.561.849,18 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA. Durata proiectului: 75 luni

A fost încheiat Contractul de Finanțare nr. 37 pentru proiectul „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”, în vederea acordării finanțarii nerambursabile alocate prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, Obiectiv Specific 2.1-Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-proiecte noi de investiții, Operațiunea- Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală. Îmbunătățirea calității vieții pentru locuitorii de-a lungul căilor de acces la Dunăre având ca puncte de trecere în Brăila și Galați. Rezultatele așteptate ale proiectului sunt: Construirea unui pod peste Dunăre cu o lungime de 1.974,30 m; 16.940 km drum nou între Brăila și Jijila; 4,366 km drum de legătură spre Măcin; 2 viaducte de acces; 12 poduri noi; 23 structuri; 1 nod rutier; 7 intersecții; 1 centrul de întreținere și coordonare; 1 stație de montare; 1 pasaj nou. Valoarea totală a proiectului este de 2.571.925.790,17 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională-1.696.947.366,29 lei, 15% contribuția proprie- 299.461.299,92 lei, restul de 575.517.123,96 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA. Durata proiectului: 105 luni.

A fost depusă, în data de 28 mai 2019, aplicația de finanțare pentru proiectul „Elaborare documentație pentru obiectivul Autostrada Brașov-Bacău”, în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocate prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, Obiectiv Specific 2.1-Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere- sprijin pregătire proiecte de investiții, Operațiunea- Cresterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală. Valoarea totală a proiectului este de 37.193.242,80 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala-26.788.092,29 lei, 15% contribuția proprie- 4.727.310,40 lei, restul de 5.677.840,11 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA. Durata proiectului: 30 luni

IUNIE 2019:

A fost publicat pe platforma SICAP anunțul pentru contractul privind Modernizarea DN 29D BOTOȘANI – ȘTEFĂNEȘTI km 2+800-km 18+500 și km 21+800-km 48+146. Valoarea estimată a contractului este de 208.458.958 lei făra T.V.A. Durata contractului este de 30 luni, din care 6 luni perioada de proiectare (include Proiectul pentru Autorizația de construire) și 24 luni perioada de execuție a lucrărilor. Drumul national DN 29D are originea în Municipiul Botoșani, la intersecția cu DN 29 și punctul final în orașul Ștefănești, km 48+146, la intersecția cu DN 24C. DN 29D traversează următoarele localități: Stăuceni, Victoria, Drislea, Trușești, Gurada și Cucuteni.

Au fost depuse oferte pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate și a Proiectului Tehnic, documente necesare construcției Drumului Expres Focșani – Brăila. În conformitate cu prevederile caietelor de sarcini, în cadrul fiecarui contract, viitorii Prestatori vor avea obligația să elaboreze Studiile de Fezabilitate, Proiectele Tehnice de execuție și Proiectele pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire, dar și să acorde asistență tehnică până la obținerea autorizatiei de constructie de către Autoritatea Contractantă. Perioada de derulare a proiectului este de 24 de luni.

A fost publicat pe platformat SICAP anunțul de participare pentru procedura de atribuire licitație deschisă, având ca obiect Proiectare și Execuție ”Varianta de Ocolire a Municipiului Iași – Etapa I – Varianta Sud” Obiect 3 – Varianta trafic greu, Sector km 19+690 (Selgros) – km 26+460 (DN28)”. Valoarea estimată a contractului este de 126.883.000 lei fără T.V.A. Durata contractului este de 30 luni, din care 6 luni perioada de proiectare (include Proiectul pentru Autorizatia de construire) și 24 luni perioada de execuție lucrărilor. Data limită de depunere a ofertelor este 19.08.2019. Proiectul va fi finanțat din bugetul de stat.

IULIE 2019:

Au fost depuse trei oferte pentru procedura de atribuire a contractului „Proiectare și execuție Drum Național 28B Târgu Frumos – Botoșani”. Durata contractului este de 29 luni, din care 5 luni perioada de proiectare, iar 24 luni perioada de execuție. Obiectul contractului îl reprezintă proiectarea și execuția lucrărilor pentru “Drum Național 28B Targu Frumos–Botosani”, în lungime de 71,512 km. Stadiul unor lucrări județene în regiunea Moldova: Varianta de Ocolire a Municipiului Bârlad – Contractul a fost semnat în data de 24.10.2018. Ordinul de începere pentru proiectarea lucrarilor a fost emis în data de 05.12.2018. Contractul se află în faza de proiectare.

Varianta de ocolire Bacau (relicitat) – Contractul de proiectare și execuția variantei de ocolire Bacău a fost semnat în data de 07.01.2019. Data de începere a perioadei de proiectare este 23.01.2019. Data de începere a lucrarilor comunicată public, conform prevederilor contractuale, este 08.03.2019.

Varianta de ocolire Tecuci (relicitare) – În data de 21.07.2016, a fost înaintată Revendicarea Antreprenorului pentru prelungirea Duratei de execuție și acceptarea unor costuri suplimentare. Ca urmare a analizării revendicării Antreprenorului, Inginerul a emis modul de soluționare prin care a acordat o extensie a duratei de execuție cu 144 de zile, respectiv până la data de 23.12.2016. Beneficiarul a aprobat extensia duratei de execuție până la data de 23.12.2016. A fost depășit, însă, și acest termen. În data de 22.02.2019, a fost înaintată de catre Antreprenor documentația tehnică, ce conține informații despre noile suprafețele indentificate pentru expropriere, pentru Lotul 2, aferentă relocării conductei Transgaz și liniilor de electricitate.

Varianta de ocolire Suceava – în stadiu final de execuție, după aproximativ 11 ani.

Potrivit unor informații obținute în mod neoficial de către reprezentanții societății civile, a fost finalizat caietul de sarcini privind realizarea lucrărilor de pe tronsonul de centură Lețcani – Vânători, 17 KM, ce reprezintă o parte din Centura de vest-nord-est a Iașului și care va face legătura între A8 și nodul rutier spre Vama Sculeni și comunele Popricani și Bivolari.

Toate aceste decizii politice din ultima perioadă arată clar că, fără o prioritizare a principalelor lucrări de autostrăzi ale României, la nivelul Ministerului Transporturilor și al CNAIR va fi imposibilă dezvoltarea unui program coerent de investiții cu fonduri europene, pentru marile proiecte de infrastructură, conform MPGT: A3, A7, A8, A0