Sinteza deciziilor luate de Consiliul ASF în legătură cu societatea Euroins România

asf

În februarie 2020, echipa de control a ASF constată mai multe nereguli la societatea Euroins România. Printre acestea, nerespectarea termenelor legale privind instrumentarea și termenele de plată a despăgubirilor, dar și lipsa unor proceduri conforme pentru instrumentarea dosarelor de daună sau constituirea unor rezerve subevaluate.

Societatea este sancționată cu amendă și i se impune un plan de măsuri care constă, printre altele, în îmbunătățirea sistemului informatic și revizuirea tuturor dosarelor de daună din sold până la data de 31.12.2020. În septembrie 2020, în urma a două controale, unul inopinat și unul permanent, ASF constată abateri în ceea ce privește constituirea rezervei de daune și a rezervei de prime, precum și nedeținerea de fonduri proprii eligibile care să acopere cerința minimă de capital (MCR) și cerința de capital de solvabilitate (SCR). Societatea este sancționată cu amendă și îi este impus un nou plan de măsuri.

În decembrie 2021, în urma unui control periodic, ASF constată mai multe abateri: neconstituire rezerve regim național și Solvabilitate II, evidență neadecvată a dosarelor de daune, nerespectarea prevederilor legale privind instrumentarea și termenele de plată a despăgubirilor, nedeținere de fonduri proprii necesare acoperirii SCR.

În martie 2022, un control inopinat și unul permanent relevă că societatea Euroins se află în continuare în situația de a nu deține fondurile proprii necesare pentru acoperirea SCR. Se constată, de asemenea, perpetuarea întârzierilor în constatarea daunelor, precum și neplata penalităților.

Societății i se impune revizuirea planului de redresare în așa fel încât asigurătorul să fie capitalizat, să își crească ponderea Primelor Brute Subscrise (PBS) din asigurări non-RCA și să refacă procedurile de gestionare a dosarelor de daună. Societatea prezintă ASF un plan de redresare și se angajează ca până la data de 30 iunie 2022 să restabilească fondurile necesare pentru acoperirea SCR. De asemenea, societatea se angajează să își majoreze fondurile proprii prin două împrumuturi subordonate, în valoare totală de 100 de milioane de lei.

În iulie 2022, societatea este încă o dată sancționată, pentru netransmiterea în termenul legal a situațiilor financiare. Pe date de 2 august 2022, la patru luni de la expirarea termenului legal, Euroins a depus situațiile financiare auditate. Opinia auditorului este una cu rezerve, acesta precizând că nu a obținut „probe de audit suficiente și adecvate” pentru a certifica că societatea îndeplinește condițiile de solvabilitate.

Auditorul nu a putut stabili nivelul ajustărilor necesare pentru ca societatea să îndeplinească aceste cerințe. În noiembrie 2022, se constată alte abateri ale Euroins România în ceea ce privește constituirea necorespunzătoare a rezervelor tehnice sub regimul national, precum și raportarea incompletă, incorectă și necorespunzătoare a situației litigiilor aflate pe rolurile instanțelor din România în care societatea avea calitatea de pârât.

Opt abateri grave constatate la societatea Euroins România
În 26.10.2022 și 02.02.2023, ASF a transmis companiei două rapoarte de control. Se constată, printre altele, că estimările din planul de redresare au fost nerealiste și că există diferențe între raportările societății și situația reală.

Redăm mai jos cele opt abateri majore constatate de ASF, cu precizarea că detaliile privind fiecare dintre aceste abateri pot fi consultate în decizia ASF, după publicarea în Monitorul Oficial.

  1. Societatea Euroins România a supraestimat veniturile și a subestimat cheltuielile privind contractele de reasigurare. Potrivit analizei ASF, societatea a supraestimat veniturile din anul 2021 cu 151,5 milioane de lei și a subestimat cheltuielile cu 223 de milioane de lei. La data de 30.06.2022, veniturile erau supraestimate cu 127 de milioane de lei, iar cheltuielile subestimate cu 91 de milioane de lei. În cazul contractului de reasigurare pentru acoperirea rezervei de daune neavizate (IBNR), încheiat cu societatea EIG Re, parte a Euroins Insurance Group, societatea nu a putut proba că au fost făcute decontări între părți.
  2. La data de 30.09.2022, societatea Euroins România nu a estimat o rezervă de daună suficientă pentru a acoperi toate fluxurile de numerar viitoare, așa cum prevede legislația europeană și legislația locală.
  3. Euroins România nu a utilizat în calculul rezervei de daune neavizate (IBNR) cele mai bune practici actuariale, așa cum prevăd legislația în domeniu și normele EIOPA.
  4. Euroins România nu a aplicat propriile proceduri de calcul al rezervelor, deficitul de rezerve constatat fiind de 605 milioane lei.
  5. Nu a efectuat estimarea sumelor recuperabile din reasigurare aferente rezervei de daună pe an de accident, iar estimarea ratei de cedare în reasigurare nu s-a realizat prin referință la experiența daunelor plătite.
  6. Nu a calculat corespunzător sumele recuperabile de la reasigurători sau de la vehicule investiționale.
  7. Estimările din planul de redresare nu au fost realiste și nu acoperă deținerea în permanență a fondurilor proprii necesare pentru acoperirea cerinței de capital de solvabilitate (SCR). La 30.09.2022, Euroins România nu deținea aceste fonduri. La 30.06.2022, fondurile necesare pentru restabilirea SCR se ridicau la 1,6 miliarde de lei, iar la 30.09.2022 se ridicau la 2.19 miliarde de lei.
  8. Nu îndeplinește condițiile privind fondurile proprii de bază eligibile care să acopere cerința minimă de capital (MCR), încâlcând astfel dispozițiile articolului 95, alineatul 1 din legea 237/2015. La 30.06 2022, necesarul de fonduri pentru restabilirea MCR era de 1,25 miliarde de lei, iar la 30.09.2022 de 1,75 miliarde lei. Menționăm că, legislația în vigoare prevede respectarea unor pași pentru eventualitatea în care asigurătorul își restabilește MCR. Societatea a beneficiat de toate termenele legale pentru restabilirea indicatorilor de solvabilitate, însă demersurile făcute de aceasta nu au condus la restabilirea solvabilității.