Sesizările privind mașinile abandonate pe domeniul public se vor putea face și online

6-afacere-cu-rable-amendata-cu-50-000-de-lei-galerie-foto

Sesizările legate de existența unei mașini abandonate pe domeniul public vor putea fi făcute și online.

Concret, prin proiectul de HG, ce mai trebuie doar publicat în Monitorul Oficial pentru a se putea aplica, este vizată înlocuirea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale.

După ce proiectul va ajunge să se aplice, sesizările cu privire la un vehicul abandonat pe spațiul public se vor putea face și prin e-mail sau, acolo unde e posibil, printr-un formular online.

În afara utilizării unor mijloace electronice, sesizările scrise se vor putea transmite fie primarului, fie polițiștilor din localitate (zonă) și prin serviciul poștal sau de curierat.

De asemenea, așa cum se întâmplă și în prezent, sesizările se vor putea face și verbal la sediul autorităților amintite.

Apoi, se completează noțiunea de vehicul: “Prin vehicul se înțelege orice sistem mecanic, cu sau fără mijloace de autopropulsare, destinat utilizării ca mijloc de transport persoane și/sau bunuri pe o cale de comunicație terestră, subterană, aeriană sau pe apă ori destinat efectuării de servicii sau lucrări”, scrie în proiect.

Totodată, în legătură cu procesul-verbal de constatare ce trebuie completat la identificarea unui vehicul părăsit, în proiect este prevăzută semnarea acestuia doar de către un martor, alternativ cu efectuarea de planșe foto din care să rezulte situația vehiculului, și care cuprind, în mod obligatoriu data și ora efectuării.