Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Suceava va fi renovat

714729maxim

Astăzi, prefectul Alexandru Moldovan a depus proiectul pentru obiectivul de investiţii ”Renovare integrată (consolidare seismică şi renovare energetică moderată) a clădirii în care îşi desfăşoară activitatea Serviciul Public Comunitar de Paşapoarte Suceava”, în valoare maximă eligibilă de 821.560 euro fără TVA (977656,4 euro cu TVA). Ministerul Afacerilor Interne prin Instituţia Prefectului.

Ministerul Afacerilor Interne prin Instituţia Prefectului- Județul Suceava s-a angajat sp finanțeze toate cheltuielile neeligibile care asigură implementarea proiectului, cum vor rezulta acestea din documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări, solicitate în etapa de implementare

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a lansat cel mai mare apel de proiecte, cu cea mai mare finanțare de până acum, pentru eficientizarea energetică și asigurarea siguranței seismice a blocurilor de locuințe și a clădirilor publice, finanțate prin PNRR.

Ministerul Dezvoltării, prin Valul Renovării, componentă a PNRR, are un buget de 2,17 miliarde de euro, iar prin supracontractarea de 30%, se va ajunge la 2,82 miliarde de euro, ceea ce permite eficientizarea energetică a 1.733 blocuri și 2.600 clădiri publice. Nu se solicită cofinanțare nici din partea autorităților locale, nici din partea proprietarilor, și se va aplica principiul „primul venit – primul servit”, fondurile
fiind teritorializate pe județe în vederea asigurării dezvoltării echilibrate a teritoriului țării.

Imobilul situat în strada Petru Rareș nr.70 din municipiul Suceava, aflat în proprietatea Statului Român și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Instituția Prefectului – Județul Suceava, este în momentul de față utilizat ca sediu al Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte.

De la punerea în funcțiune în anul 1919, la construcțiile de pe amplasament (sediul administrativ și anexă cu două corpuri) au fost executate doar lucrări de amenajare, întreţinere şi reparaţii curente. Timpul și-a pus amprenta asupra clădirilor în ansamblul lor, aceastea prezentând un grad mediu de uzură fizică, atât la interior cât și la exterior, dar și un grad de uzură morală, nemaicorespunzând cerințelor de funcționare și exploatare impuse de standardele actuale.

Prin proiectul de reabilitare se propun atât intervenții la structura de rezistență, cât și refacerea finisajelor interioare, exterioare și a tuturor instalațiilor utilitare (electrice, sanitare, termice). De asemenea, se va asigura echiparea cu instalații de detecție și semnalizare a incendiilor, astfel încât să fie îndeplinite cerințele normelor de securitate la incendiu actuale.

După implementarea proiectului conform specificaţiilor auditului energetic, rezultatele obţinute vor conduce la economii de energie pe termen mediu şi lung, pentru sediul principal reducerea energiei primare fiind în procent de 42,67%, iar pentru corpurile C1 și C2 în procent de 86,1%, în același timp asigurându-se o reducere ale emisiilor de CO2 în proporție de 100%.

Echipa care s-a deplasat la București în vederea depunerii documentației este formată din prefectul Alexandru Moldovan, comisarul șef de poliție Livia Grigoraș, șeful Serviciul Public Comunitar de Paşapoarte Suceava și Maria Pop, șef serviciu financiar contabil în cadrul Instituției Prefectului – Județul Suceava.

„În mod constant, mi-am exprimat convingerea că nu putem vorbi de un serviciu public de calitate în lipsa unor dotări logistice normale, inclusiv din perspectiva resursei umane, care să acopere nevoile reale ale domeniului specific de activitate. Un prim pas l-am făcut astăzi, prin depunerea proiectului pentru renovarea clădirii în care îşi desfăşoară activitatea Serviciul Public Comunitar de Paşapoarte Suceava. Este un demers pe care mi l-am dorit încă din primul mandat, posibil fiin odată cu modificările legislației care au permis ca și instituțiile prefectului să poată accesa proiecte finanțate din fonduri comunitare. Un serviciu public de calitate, pe care ni-l dorim cu toții, nu depinde doar de infrastructură și de modul de organizare al sistemului, ci de o multitudine de alți factori, cel mai important fiind, în aprecierea mea, resursa umană. Efortul echipei din cadrul instituției prefectului și serviciului de pașapoarte care a permis depunerea acestui proiect într-un interval de timp extrem de scurt, îmi crează convingerea că lucrurile se mișcă în direcția dorită. De noi depinde parcursul, orice lamentare sau scuză nu-și au locul în discursul public. Trăim un timp al provocărilor, cetățenii au așteptări perfect justificate, de noi depinde dacă vom reuși să le onorăm. Mă bucur că am făcut primii pași, într-o echipă sudată și echilibrată”, a declarat Alexandru Moldovan.