Servicii de ingrijire și asistență pentru beneficiarii adulți din CRRN Hârlău

batrani

Consiliul Județean Iași a aprobat în ședința ordinară a lunii noiembrie (23 noiembrie 2022), demararea procedurii de contractare de servicii sociale de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași pentru un număr de 32 de beneficiari adulți cu dizabilități aflați în evidența Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Hârlău (CRRN), patru grupe de câte opt beneficiari aflați în centre de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități.

Centrul de ingrijire și asistență pentru persoanele adulte cu dizabilități (CIAPAD) este serviciul social de tip rezidențial care cuprinde un ansamblu de activități realizate pentru a răspunde nevoilor individuale specifice ale persoanelor adulte cu dizabilități în vederea mențineri si dezvoltării potențialului individual.

Serviciile oferite spre contractare sunt: găzduire și asigurarea alimentației, infomare și asistență socială, consiliere psihologică, abilitare și reabilitare, îngrijire și asistentă, deprinderi de viață independentă, îngrijire personală, asistența medicală, integrare/reintegrare socială.

Beneficiarii serviciului rezidențial sunt persoane adulte cu dizabilități, admise în CRRN Hârlău, ale căror cerințe speciale de viață și îngrijire nu pot fi asigurate decât în condiții de rezidență de tip instituțional.