Se înființează Registrul Național de informare toxicologică

amestecuri chimice

Actul normativ reglementează înființarea, organizarea și funcționarea Registrului național de informare toxicologică (ReTox), în vederea înregistrării informațiilor referitoare la amestecurile chimice periculoase pentru sănătate comercializate în România, precum și la afecțiunile acute determinate de acestea datorate utilizării necorespunzătoare sau expunerii accidentale.

Astfel, noul registru ReTox va permite stabilirea cadrului necesar pentru transmiterea informațiilor despre amestecurile chimice periculoase pentru sănătate, pe care firmele le introduc pe piaţa României.

De asemenea, ReTox se va putea interconecta cu o platformă comună de informare şi răspuns a centrelor de informare toxicologică şi a centrelor antitoxice regionale pentru copii, pentru gestionarea cazurilor de intoxicaţie la populaţia generală.

ReTox va facilita raportările Ministerului Sănătății cu privire la cazurile de intoxicație cu produse biocide și pesticide agricole, inclusiv schimbul de informații cu structurile europene și autoritățile din celelalte state membre.

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), prin Centrul Național de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar (CNMRMC), asigură funcționarea și administrarea ReTox.