Școlile private pentru învățământ special vor fi finanțate de la bugetul de stat

elevi-caiete-matematica-teme-examen-freepik.com_-1-640x400-1

În actuala lege a Educației Naționale nr.1/2011 nu exista decât noțiunea de învățământ special, nu se făcea vreo diferențiere între stat sau privat. Printr-un amendament adus legii, care a fost votat de Parlament, se introduce și învățământul special privat și se reglementează finanțarea acestuia. Șeful statului a promulgat legea și se aplică în 3 zile după publicarea în Monitorul Oficial.

Șeful statului a promulgat proiectul de lege care modifică Lege Educației nr.1/2011, care prevede înființarea și finanțarea unităţilor de învăţământ special private.

La articolul 110, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4) şi (5), cu următorul cuprins:

(4) Finanţarea unităţilor de învăţământ special particulare autorizate provizoriu sau acreditate, a claselor de învăţământ special particular, a elevilor din învăţământul special particular şi a liceelor speciale particulare se asigură din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliilor judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, indiferent de locul de domiciliu al copiilor, prin contract managerial.

Consiliile judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti asigură finanţarea cheltuielilor salariale pentru cadrele didactice, didactice auxiliare şi nedidactice încadrate în unităţile de învăţământ special particulare şi la clasele de învăţământ special particular în limitele cuantumului salarial al personalului angajat în unităţile de învăţământ special de stat şi în limitele de normare prevăzute de legislaţia în vigoare.”