Școala online: Peste 70% dintre elevii ieșeni nu au luat nota 5 la Matematică, iar în mediul rural doar unul din 10 a luat peste 5

Decalaje uriașe între elevii din mediul rural față de cei din urban și pierderi de învățare enorme la Matematică și științe (mai ales Chimie), scoase la iveală de prima evaluare standardizată făcută la nivelul unui întreg județ după doi ani școlari marcați de pandemie. Raportul de administrare a testelor cu subiect unic elevilor din județul Iași arată cunoștințele și competențele pe care aceștia le aveau la revenirea la școală în anul 2021-2022. Raportul și inițiativa testării aparțin Inspectoratului Școlar Județean Iași, care a anunțat încă din 12 septembrie că va face această diagnoză.

La Matematică, la nivelul județului Iași, doar 24,3% dintre elevii de clasa a VIII-a au luat peste nota 5, iar la nivelul întregului gimnaziu procentul este de doar 28,4%. Remarcabilă este diferența între elevii din mediul rural și cei din urban: elevii din școlile gimnaziale aflate în orașe au avut o rată de promovare de 47,52% la Matematică, dar în rural doar 11,39% dintre elevi au depășit pragul notei 5 (1.648 de elevi din 14.472).

Raportul indică „pentru toate disciplinele de studiu menținerea unui decalaj semnificativ între rezultatele obținute de elevii din mediul urban față de elevii din mediul rural”.

Diagrama de mai sus arată distribuția notelor pe tranșe în gimnaziul din școlile rurale. Sub rata de promovare sunt peste 60% dintre elevi și la discipline precum Limba modernă 1, Limba moderna 2, Chimie (67,55), Istorie și Informatică (64,25%).

Autorii raportului subliniază și un aspect foarte important – „pentru mediul rural, se constată, pentru majoritatea disciplinelor, disproporții accentuate între tranșele de note, reflectate în ponderi ample ale rezultatelor situate sub pragul de promovare și în intervalul 5.00-5.99, în timp ce notele peste 6.00 se încadrează în intervale tot mai slab reprezentate, pe măsura evoluției pragurilor de notare”.

Pentru mediul urban rezultatele pe intervale de notare au fost mai „echilibrate” la majoritatea disciplinelor, cu anumite discrepanțe pozitive la limba și literatura română (ponderea cea mai ridicată o au notele situate în intervalul de notare 8.00-8.99) și limba modernă 1 (procentajul notelor situate în intervalul 9.00-9.99 este apropiat de procentajul notelor mai mici de 5, aspect ce ilustrează, însă, și un fenomen de polarizare a nivelului de competență lingvistică în rândul elevilor de gimnaziu).

Matematica pune cele mai mari probleme și elevilor de liceu, potrivit rezultatelor testării inițiale din județul Iași. Mai mult de jumătate (54,1%) dintre elevii de liceu au luat sub nota 5. „Analiza rezultatelor județene pe tranșe de notare evidențiază, pe lângă procentul notelor sub 5, o amplă încadrare a rezultatelor în intervalul 5.00-5.99, ceea ce atrage atenția asupra faptului că numărul elevilor care nu probează cunoștințe și competențe peste pragul de promovare este completat în mod substanțial de cel al elevilor care dovedesc achiziții la un nivel minim”, remarcă raportul.

Sursa: EDUPEDU

Intră în legătură cu echipa TeleM Iași!