Școala Gimnazială “Ionel Teodoreanu” Iași: profesorii participă la cursuri de formare în Franța și Italia

foto_educatie

În perioada 18-22 iunie 2018, un grup alcătuit din 4 cadre didactice de la Școala Gimnazială “Ionel Teodoreanu” Iași, a participat la primul stagiu de formare din cadrul proiectului  european
„ȘCOALA MEA ESTE SIGURĂ: SPUNE NU! ACTELOR DE BULLYING”, finanțat din fondurile aferente Programului Erasmus+. Profesorii au participat la cursul „Stop Bullying and Create a More Peaceful Atmosphere”, organizat de Anatolia Education and Consulting, la Paris, în Franța.

S-a urmărit dobândirea de cunostinte si abilitati de identificare, abordare, soluționare si prevenire, mult mai eficiente, a situațiilor conflictuale și actelor de bullying; recunoașterea actele de bullying în școală; identificarea consecințelor bullying-ului, a problemelor aflate la originea fenomenului și  încercarea de a le rezolva; conceperea unui plan de prevenire a bullying-ului în școală; folosirea metodelor pedagogice de comunicare atât cu agresorul, cât și cu cel agresat; dezvoltarea atitudinilor pozitive la elevi față de orice formă de hărțuire. Al doilea stagiu de formare, „Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention”, va fi organizat de EUROPASS Teacher Academy la Florența, în Italia, în septembrie 2018.

Participanții la proiect vor deveni persoane-resursă, ei multiplicând atât la nivelul școlii, cât si la nivelul comunității, informațiile și experiența dobândită. O atmosferă pozitivă, non-violentă în școală, va avea ca rezultat creșterea interesului și implicării mai active a elevilor în procesul instructiv-educativ, cu directe consecințe asupra creșterii performanțelor școlare.