Școala – etapă fundamentală de formare și înțelegere a universului cunoașterii (P)

Sharing is caring!

„Şcoala trebuie să urmărească tot timpul ca tânărul să părăsească băncile ei nu doar ca specialist, ci ca o personalitate armonioasă.” Albert EinsteinPreocupările și aspirațiile individuale ale elevilor sunt complexe și de o importanță majoră, iar un act educațional plurivalent implică, în mod cert, un mediu școlar plăcut, modern, cu infrastructură, dotări și facilități de calitate, care să asigure desfășurarea optimă a activităților didactice, dar și conceperea acestora ca un proces interactiv, creativ, interesant.

În ultimii patru ani, sub conducerea administrației Chirica, deciziile privind infrastructura educaţională au fost adoptate subiectiv și deseori cu măsuri insuficiente, în funcție de nevoi de moment, cu fonduri limitate, fără abordări strategice, coerente și fezabile, centrate pe cerințe și probleme reale. Consecințele acestui fapt sunt vizibile: multe unități de învățământ ieșene se confruntă cu lipsa unor săli de sport, a spațiilor reabilitate, a terenurilor destinate activităților sportive.

Menționăm și absența unui mobilier adecvat, nevoia de biblioteci, laboratoare, centre IT moderne, după cum, în contextul epidemiologic actual, fondurile pentru materialele sanitare indispensabile sunt reduse sau au fost alocate cu întârziere.Este timpul ca educația să devină o prioritate pentru conducerea locală, ca provocările ample, problemele stringente ale școlilor ieșene să primească răspunsuri rapide și soluționări clare.

Din 27 septembrie, sub o guvernare locală social­democrată, se vor crea premisele unor medii de învățare eficiente, adaptate realităților concrete și contextelor sociale, economice, culturale din secolul nostru, astfel încât toți elevii să primească șanse egale la o educație completă, de calitate, orientată spre o dezvoltare individuală armonioasă, dar și spre alegerea unei profesii în care absolvenții să se regăsească deplin.

shares