Scandal între Euronest și CJ Iași, pe tema Spitalului de la Lețcani. Controlul de la Ministerul Sănătății a pornit războiul

DSC_7309

Consiliul Județean Iași a transmis ieri, printr-un comunicat de presă, mai multe informații din raportul Ministerului Sănătății, care a efectuat controale la Spitalul de la Lețcani, la finalul anului 2020.

CJ spune că au fost semnalate o serie de deficiențe care afectează desfășurarea optimă a actului medical, motiv pentru care au fost dispuse 31 de măsuri pentru remedierea aspectelor disfuncționale. Aceste măsuri cad în sarcina Spitalului de Boli Infecțioase, a Asociației Euronest și Direcției de Sănătate Publică Iași, iar până la rezolvarea problemelor semnalate, conducerea Consiliului Județean și managerul spitalului de Boli Infecțioase au decis ca activitatea la spitalul modular Lețcani să rămână suspendată.

De asemenea, Consiliul Județean Iași menționează că raportul a scos în evidență și faptul că eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare pentru Spitalul mobil/modular Leţcani s-a realizat în mod ilegal, fără evaluarea/verificarea corespunzătoare a tuturor condițiilor care trebuiau îndeplinire, fără consemnarea disfuncționalităților și fără emiterea unui program de conformare.

Euronest a contracarat declarațiile făcute de CJ, printr-un comunicat de presă emis astăzi:

”Am luat act, cu indignare, de declarațiile făcute ieri, 8 februarie a.c, în cadrul unei conferințe de presă, de conducerea Consiliului Județean Iași, pe marginea Raportului Corpului de Control al Ministrului Sănătății la Spitalul de la Lețcani.

Verificarea a avut loc în perioada 9-13 noiembrie 2020. Până astăzi, nu am fost informați nici cu privire la efectuarea controlului, nici cu privire la rezultatele acestuia, deși obiectivul verificat este în proprietatea EURONEST, nu a Consiliului Județean Iași (care a avut un reprezentant cooptat în echipa de verificare ), nici a Consiliului Județean Neamț (pe care nu l-a întrebat nimeni dacă dorește să desemneze un expert în echipa de verificare), și nici a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva”, Iași.

Dacă am fi fost solicitați să furnizăm informații, pe perioada controlului, cele mai multe dintre constatări nu ar mai fi existat astăzi în Raport. Vom uza, însă, de dreptul la contestație, cu atât mai mult cu cât există dovezi certe și irefutabile care demonstrează că raportul a fost întocmit fie cu neglijență, fie cu rea-credință.

  1. Unele dintre ventilatoare nu poartă marcajul CE, spune echipa de control.

FALS. Toate ventilatoarele au marcajul CE, dar în cazul unora dintre ele este aplicat distinct, pe cablulde alimentare (a se vedea foto). Era suficient să vrei să îl vezi. O simplă precizare: dacă etichetele sau declarațiile de conformitate ar fi lipsit, lucrătorii vamali nu ar fi permis importul și nu ar fi fost emise declarațiile vamale.

  • Paturile din secția ATI nu dispun de etichetă și nu poartă marcajul de conformitate CE și nici nu se poate preciza tipul, seria și producătorul lor”, scrie înRaport.

FALS. Echipa de control trebuia să ridice, cu telecomanda, unul dintre capetele patului și ar fi observat,dedesubt, marcajul CE aplicat într-un loc unde nu riscă să fie deteriorat (a se vedea foto). Trebuie să și vrei să te uiți, să cauți, ca să găsești…

  • TOATE echipamentele din dotarea Spitalului Lețcani au etichete de conformitate CE, certificate/ declarații de conformitate și respectă standardele în domeniu. Nu o spunem noi, ci o spun chiar inspectorii Corpului de Control: „(…) în urma verificărilor tehnice s-a constatat parametrii măsurați se încadrează în limitele prevăzute în standardele aplicabile” (pag. 16). Au fost verificateurmătoarele: monitoare; ventilatoare; defibrilatoare; electrocardiograf; injectomat; infuzomat; paturi ATI.

De asemenea, inspectorii constată „prezența împământării la instalația electrică” (pag. 16) în saloanele unde s-au făcut verificări.

  • Unele dispozitive medicale nu apar în baza de date europeană EUDAMED(pag. 17-20), mainotează corpul de control.

Totuși, în același Raport se consemnează că, „atât timp cât există marcajul de conformitate CE și un organism notificat CE, aceste dispozitive medicale pot fi legal introduse pe piață”. TOATE echipamentele de la Lețcani au marcaj CE și organism notificat menționat explicit. Trebuie doar să vrei să îl găsești…

  • 5.     Nu se respectă aria minima utilă pe pat și numărul de paturi, încălcându-se OMS nr. 914/2016 și OMS nr. 1500/2009”,mainoteazăechipa de control.

În mod greu de explicat, fără să măsoare, inspectorii notează în raport că suprafața unui salon este de „aproximativ 44 mp” și decid că se încalcă normativele. Conducerea Consiliului Județean Iași decide și ea să mai micșoreze un pic suprafața și declară că are fix „40 și un pic mp”.

Dacă ar fi măsurat cu ruleta, nu cu pasul, ar fi constatat următoarele:

o Suprafața saloanelor de ATI este de aprox. 60 mp, fără a lua în calcul postul de supraveghere alocat personalului medical (aprox. 12 mp) și camera tehnică aferentă fiecărui salon (aprox. 8 mp);

o  În saloanele de Boli Infecțioase, suprafața saloanelor este de aprox. 70 mp, fără a lua în considerare camera tehnică aferentă fiecărui salon (aprox. 8 mp), numărul de paturii variind.

o Conform OMS nr. 914/2016 și OMS nr. 1500/2009, aria utilă minimă trebuie să fie de 7 mp/pat în saloane curente și 12 mp/pat la terapie intensivă.

  • „Transformatorul electric nu asigură o putere instalată suficientă funcționării tuturor echipamentelor și dispozitivelor electrice(pag. 7), searată înRaport.

FALS

În condițiile în care nu se precizează nicăieri în Raport că s-ar fi dispus și/sau efectuat vreo expertiză care să verifice puterea transformatorului, afirmația este cel puțin hazardată.

Dacă ar fi vrut cu adevărat să verifice, ar fi putut solicita furnizorului de energie electrică de la amplasament, așa cum am făcut-o și noi, consumurile înregistrate și facturate (a se vedea Anexa 2). În luna noiembrie 2020, de pildă, în perioada controlului, când spitalul a funcționat la capacitate maximă, cel mai mare consum zilnic înregistrat a fost de 331 KWH (echivalent cu 412 KVA). Postul trafo existent la Transagropolis are o putere maximă activă absorbită de 620KW, echivalent cu 673,91KVA. Deci, consumul este la 50-60% din capacitatea transformatorului.

Problemele survenite la alimentarea cu energie electrică au fost determinate de fluctuațiile de tensiune, pentru care s-a solicitat un punct de vedere de la EON. Ca măsură de prevenție, au fost montate, în saloane, UPS-uri care să preia aceste fluctuații.

  • Celelalte probleme semnalate („conductele de alimentare cu apă nu sunt izolate termic; tunelurile detrecere dintre module nu sunt izolate termic”, pag. 7) au fost remediate, așa cum a solicitat DSP Iași, până la sfârșitul lunii noiembrie.
  • Referitor la predarea documentelor aferente echipamentelor medicale (pag. 4-5)

S-a încercat, în repetate rânduri, predarea acestor documentații, există adrese care pot demonstra ușor acest lucru. Documentația a fost predată de 2 ori: odată, în format electronic, în luna octombrie, imediat după finalizarea recepției la terminarea lucrărilor și, din nou, în luna decembrie 2020 (după finalizarea misiunii de control).

Așa cum se precizează și în Raport (pag. 12), între părți (comodant și a comodatar) a fost încheiat Procesul-verbal de predare-primire nr. 2185/15.10.2020 unde se consemnează faptul că au fost puse la dispoziție și, suplimentar, ca dovadă a predării, au fost anexate print-screen-uri cu documentele predate, următoarele:

o Certificate de conformitate CE pentru toate echipamentele (dacă aceste documente nu ar fi existat, nu ar fi trecut de Vama Iași și nu s-ar fi putut realiza importul; există declarații vamale în care sunt consemnate toate certificatele CE);

o În format electronic și fizic (o mașină de documente), manuale și fișe tehnice, în limba română (parțial), engleză (toate) și turcă (atunci când manualele erau și în limba turcă), pentru echipamentele medicale, certificate de calitate și certificate de garanție pentru echipamente și spital, în ansamblu;

o În mod eronat, se consemnează că nu există manual de utilizare pentru analizorul de gaze Siemens RAPIDpoint 500 (există și a fost predat atât în format electronic, cât și fizic, în limba română).

Nu putem găsi o explicație rezonabilă care să justifice de ce conducerea de la acea dată a comodatarului nu a pus la dispoziția echipei de control aceste documente, ba, dimpotrivă, a informat, în scris, echipa de control „ nici unul dintre aparatele prezente în laborator nu are nici unul dintre următoarele documente: certificat de conformitate, certificat de garanție, proces-verbal de punere în funcțiune, proces verbal de instruire, fișa tehnică a aparatului” (pag. 27). Dacă ni le-ar fi solicitat, le-am fiputut transmite cu ușurință, ele existând toate, și la sediul nostru, în format electronic.

  • Nu există nici un echipament din 2012 în dotarea Spitalului Lețcani, așa cum au declarat, astăzi,reprezentanții Consiliului Județean Iași. Nici în Raport nu există vreo astfel de mențiune. Există un analizor de gaze Siemens RapidPoint500, produs în 2014, și electrocardiograful EDAN SE-3, fabricat în 2015 (care se situează în clasa mid-high din punct de vedere al prețului, a se vedea anexa 1). În rest, majoritatea covârșitoare a echipamentelor medicale este fabricată în 2019-2020.

Nu se precizează nicăieri în Raport că, în cazul de față, este vorba de un spital de campanie, nu de un spital de sine stătător. Nu putem să nu ne întrebăm, în acest context, cum arată rapoartele întocmite la unitățile mobile de terapie intensivă (cele instalate pe tiruri, cu 12 paturi în fiecare modul, ceea ce înseamnă că un tir ar trebui să aibă min. 5 m lățime și 30 m lungime, pentru a asigura 12 mp/pat) sau la spitalele de campanie instalate în toată țara, cele mai multe dintre ele în corturi… Suntem convinși că toate au spațiile de trecere etanșeizate și conductele de alimentare cu apă izolate, că nu au nici o problemă cu asigurarea microclimatului (min. 21 grade) și cu respectarea suprafeței/pat și că, în camerele de gardă ale personalului medical, canapelele nu sunt din material textil (o altă mare deficiență identificată de Corpul de control)…

Apreciem ca fiind de o maximă gravitate citarea trunchiată a unor informații din documente oficiale, la fel cum considerăm inadmisibil ca, într-un document de control, să fie inserate informații neverificate, care pot fi ușor demontate.

Atragem din nou atenția că afirmațiile hazardate vehiculate în spațiul public sunt de natură a crea grave prejudicii EURONEST, atât în relația cu furnizorul (care asigură mentenanța și garanția Spitalului Mobil), cât și în relația cu alte entități cu care avem dezvoltate parteneriate în cadrul celor 6 proiecte aflate în implementare sau contractare, prejudicii pe care ne rezervăm dreptul să le recuperăm în instanță.”, au transmis reprezentanții Euronest.